Komentované prohlídky výstavy PŘETLAK
Vytvořeno: 1. 6. 2018 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Výroční výstava UMPRUM v UPM 

PŘETLAK

Vytvořeno: 1. 6. 2018
Komentované prohlídky výběrové výstavy prací studentů UMPRUM
 
PŘETLAK
 
čtvrtek 7. 6. od 17 hodin
neděle 17. 6. od 17 hodin (!poslední den výstavy!)
 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2, Praha 1
 
Výstavou Vás provede kurátorka Johanka Lomová a vybraní vystavující.
 
Výstava Přetlak představuje 24 prací studentů UMPRUM. Zastoupeny zde jsou všechny ateliéry včetně anglického programu Visual Arts a Katedry teorie a dějin umění. Název výstavy výstižně charakterizuje UMPRUM jako místo s neopadajícím přívalem kreativity, překračující a odmítající existující koncepce a přesahující i do dalších oblastí a společenských témat.