Kontinuita lásky: práce zahraničních studentů Visual Arts UMPRUM
Vytvořeno: 12. 5. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Kontinuita lásky:
práce zahraničních studentů magisterského programu Visual Arts na UMPRUM

 

14. 5.–27. 5. 2020

 

Kampus Hybernská (HYB4), Praha 1
Vstupné: Zdarma

Výstava představuje vybrané práce zahraničních studentů magisterského programu na UMPRUM a snaží se odkrýt skryté motivace vzniku jejich děl, především odhalit, jakou roli hraje v jejich tvorbě láska.

Umění se především dobře hodí k vyjadřování naší lásky k vizuálním jevům, jakými jsou linie a barva. Často ale za jeho vznikem stojí silný citový vztah k abstraktnějším konceptům: motivací tvorby může být i třeba to, že
milujeme svobodu či spravedlnost nebo že s oblibou žasneme nebo se poddáváme rozmaru. Výstava se snaží tematizovat tyto různé podoby lásky, a proto se v ní také uplatňuje konceptuální přístup, díky němuž má vzniknout vizuální dialog mezi jednotlivými studenty: prezentovány nebudou jenom práce samotné, ale i série drobných interaktivních uměleckých děl, jež jsou reakcí na otázku: „Co miluješ?“