Marie Štefanová a Miroslav Chmel - úspěch v soutěži Přehlídka diplomových prací
Vytvořeno: 10. 10. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Marie Štefanová a Miroslav Chmel – úspěch ve 20. ročníku Přehlídky diplomových prací

 

Studenti UMPRUM i ve 20. ročníku Přehlídky diplomových prací potvrdil, že patří mezi nejlepší. 3. místo v soutěži získala Marie Štefanová z Ateliéru architektury IV a Zvláštní cena byla udělena Miroslavovi Chmelovi z Ateliéru architektury I.

Práce hodnotila odborná porota v čele s předsedou Davidem Mateáskem. Dalšími členy byli architekti David Jiránek, Eva Kováříková a Jan Mléčka a historička umění a teoretička Martina Mertová. Porotci posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací. Především u prací, které postoupily do finálového kola posuzování, se porotci shodli, že „byla radost je do detailu studovat.“ 

Třetí pozici udělila porota absolventce Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Marii Štefanové za projekt Atlas prázdna. Pod vedením Romana Brychty navrhla průvodce po prázdné krajině na Libavsku. Porota práci charakterizovala jako „asi dvě stě čtyřicet míst prázdné krajiny okolo Libavska navlečených na tenké červené linii.“

Zvláštní cenu společnosti Zumtobel obdržel Miroslav Chmel za práci Divadlo hudby. Absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze z ateliéru Jana Šépky navrhnul novou budovu divadla v Českých Budějovicích. Podle poroty autor „staví koncept novostavby divadla a jeho finální hmotu na kontrastu dvou základních principů. Zatímco společná platforma a parter domu jsou jasně tvarovány urbanistickou strukturou města, objem divadelních sálů vytváří výrazný výtvarný prvek ztvárňující provoz divadla.“

 

Kdo vychází nejlépe  z celorepublikového srovnání?

Celorepublikové srovnávání je důležitým nástrojem pro zjišťování úrovně absolventů a umožňuje zpětnou vazbu jednotlivým školám. Samozřejmě je potřeba brát v potaz, nakolik je „vzorek“ – účastníci přehlídky, reprezentativní. Mezi oceněnými (a co se počtu týče, tak i účastníky) opět dominovaly pražské školy – Fakulta architektury ČVUT v Praze a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Přehlídka diplomových prací může naznačit také kvalitu konkrétních ateliérů – i letos viditelně uspěli diplomanti ze stejných ateliérů, jako v předchozích ročnících.

 

Marie Štefanová - Atlas prázdna

Miroslav Chmel - Divadlo hudby