Milota Sidorová o Participativním plánování
Vytvořeno: 6. 12. 2021 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Milota Sidorová

Participativní plánování: Inkluzivní metody plánování městských prostor

8. 12. 2021, 16.00 hodin

online přes ZOOM >> https://cesnet.zoom.us/j/94907481265

 

Milota Sidorová je ředitelkou Sekce městských studií a participace na Metropolitním institutu Bratislavy, věnuje se rozvoji města v interdisciplinárních souvislostech a problematice inkluzivity v rámci městského plánování. Ve své přednášce se zaměří zejména na shrnutí poznatků z nedávno publikovaného manuálu "Ako porozumieť mestu a jeho ľudom", který realizovala spolu se svými kolegy a kolegyněmi. Řeč bude o participativních procesech, které dokážou pomoci zlepšit kvalitu projektů –⁠ především díky tomu, že nechají zaznít názorům a potřebám různých skupin obyvatel. Více informací zde.
 

 
 
 

Přednáška je podpořena z projektu Rozvoj výukových metod na UMPRUM a je spolufinancována Evropskou unií.

 

EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání