Můj baťovský domek
Vytvořeno: 28. 3. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Výstavní projekt Jitky Ressové se věnuje architektuře zlínského baťovského bydlení v dnešní době. Na vybraných příkladech zdařilých rekonstrukcí baťovských domků výstava ukazuje možná řešení problematiky úprav domů v památkově chráněném území města Zlína. Návštěvník se ocitá uprostřed urbanismu města a seznamuje se s projekty prostřednictvím nákresů, modelů, filmového dokumentu nebo souboru fotografií Libora Stavjaníka. Osobní vhled obyvatel baťovských domků se stal klíčový. Výstava je pokračováním stejnojmenné výstavy, která proběhla na jaře roku 2012 ve Zlíně.

Vize Tomáše Bati vybudovat ze Zlína město pro 50 000 obyvatel zapříčinila stavební boom, který si vynutil nejen velkorysé urbanistické stavební řešení, ale především výstavbu domků pro individuální bydlení zaměstnanců firmy. Od dvacátých let byly zastavovány čtvrti jako Letná, Zálešná, Podvesná, Díly nebo Lesní čtvrť. Výstavba rodinných domů se stala prioritou pro řešení bytové otázky. „Průmyslový zaměstnanec je při své práci služebníkem, musí proto mít takové možnosti soukromého života, aby se cítil ve svém domě králem.“ Vysvětluje v roce 1944 F. L. Gahura naplňování Baťových plánů. Masová výstavba však měla sloužit jen po dobu třiceti let, navzdory původním plánům slouží obyvatelům města dodnes. Z dělnického bydlení se stalo místo chráněné památkovou péčí, bydlí zde rodiny starousedlíků, jejichž prarodiče byli u Bati opravdu zaměstnáni, stěhují se sem jejich potomci ale i noví obyvatelé města, kteří jsou hrdi na zdejší architekturu. Životní styl, potřeby a nároky na bydlení se změnily, proto je nutné klást si otázky, jak nové potřeby vypadají, umožňují současné regulace skloubení kvalitního bydlení při zachování ceněných urbanistických hodnot celku?

 


Číst více...

Výběr zdařilých rekonstrukcí baťovských domků ve Zlíně. Foto: Libor Stavjaník

Instalace v Galerii UM. Foto: Libor Stavjaník