Na vítězném návrhu vestibulu historické budovy MPO se podíleli i studenti architektury UMPRUM
Vytvořeno: 12. 11. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Studentka Ateliéru architektury IV Elena Fialková, absolvent Ateliéru architektury I Jakub Herza společně s Matyášem a Vladimírem Fialkovými vyhráli soutěž na návrh architektonického a interiérového řešení vstupního vestibulu a podatelny objektu Ministerstva obchodu a průmyslu. Součástí zpracování byl i návrh mobiliáře, osvětlení, pozic bezpečnostních prvků a návrh veřejného předprostoru vstupu do budovy.

Architekti dostali za úkol připravit návrh propojení vstupního vestibulu a podatelny tak, aby se zajistil vstup do podatelny mimo bezpečnostní zařízení pro vstup do dalších prostor MPO. Konkrétní řešení ponechal zadavatel na invenci soutěžících, přičemž je třeba respektovat historické hodnoty budovy.

Budova MPO je významnou a cennou architekturou pražského nábřeží. Byla vystavěna v letech 1928-1934
významným českým architektem Josefem Fantou, dle návrhu z veřejné soutěže, jako budova pro potřeby resortu průmyslu a obchodu. Návrh vstupního vestibulu by měl představovat novodobou, smělou a zajímavou
architekturu, která současným architektonickým jazykem vhodně doplní dílo architekta Josefa Fanty.

Vítězný návrh Eleny Fialkové, Jakuba Herzy, Matyáše Fialky a Vlasdimíra Fialky obsahuje kompletní řešení všech požadavků zadavatele. Provozně vymezuje bezpečnostní prvky za stěnu recepce, čímž uvolňuje samotný prostor vestibulu. Dispozice je řešena velmi prakticky, je funkční a použitelná. Návrh zvolil decentní formu zásahů do stavebních konstrukcí a vstup do podatelny umístil symetricky vůči původnímu vstupu do prostoru za recepcí. Celkový návrh působí pozitivně, je vyčištěn a prosvětlen oknem nad prostředním vstupem. Návrh prezentuje určitou formu navigace v prostoru využitím světelných linií. Porota ocenila náznak řešení orientačního systému nápisem nad recepčním pultem. Sezení pro návštěvníky je sice elegantní a decentní, ale nedostatečné pro reálné potřeby. Diskutabilní až nevhodné vůči stávajícím i navrženým materiálům ve vestibulu je materiálové řešení podatelny. Prvek neónové navigace působí poněkud efektně a nesourodě. Kvalitní je i zpracování předprostoru budovy. Opakování vzoru dlažby působí až manýristicky. Vykonzolování platformy směrem k nábřeží z hlediska vytvoření veřejného předprostoru významné státní instituce je hodnoceno velmi pozitivně. Tímto řešením se získává prostorový odstup od samotné budovy, a zároveň se prokazuje vztah instituce k nábřeží řeky. Rozpočet na vybudování exteriéru je výrazně podhodnocený.