Některé zásady dobrých vztahů, vzájemného respektu a slušného jednání mezi kolegy na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
Vytvořeno: 24. 1. 2017 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Komentář rektora k aktuálnímu tématu – leden 2017:

Některé zásady dobrých vztahů, vzájemného respektu a slušného jednání mezi kolegy

na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze

 

(kolegové  -souhrnné označení studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců školy)

 

Měli bychom přijmout zásadu, že na UMPRUM se nikdo nesmí cítit ponižován, urážen či jinak faulován. To znamená, že nikdo by se neměl na své kolegy vytahovat a služebně či jinak hierarchicky by neměl zneužívat své postavení a bez zábran uvádět kohokoli do trapné, nekomfortní situace.

 

Ale je možné, že ne vždy jsou si lidé vědomi, že tak činí nebo že jejich jednání tak může působit. Když se kohokoli něco dotýká, nejlepší je dát hned na vědomí, že mu to vadí, ale bránit sebe sama bývá někdy velmi obtížné. (viz pravidlo 1.)

Potom je však nezbytné, aby dobře fungovala solidarita, kdy okolí má bezprostředně reagovat na nepřijatelnost urážlivého či jinak nevhodného chování a svého kolegy se zastane. (viz pravidlo 2.)

 

V akademickém prostředí je vzájemný korektiv nezbytný, a kdo chce dlouhodobě obstát, nemůže jej ignorovat. (viz pravidlo 3.)

…………………………

 

A/   Prohlášení studentů, pedagogů, zaměstnanců Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze:

Chceme být společenstvím, které se k sobě navzájem chová slušně a s respektem. To platí obecně a bez ohledu na služební postavení, věk a pohlaví.

 

B/   Pravidla vzájemné - partnerské komunikace na škole:

1.       Upozornění               - Když se nás něco dotýká, dáme to najevo hned, je-li to možné.

2.       Solidarita                    - Jsme-li přítomni, když je někdo uváděn do trapné situace, ponižován,

či jinak faulován, upozorníme na to, i když se nás to zdánlivě netýká – vždy

se nás to týká!

3.       Sebereflexe              - Když nám dá kdokoli najevo, že se ho osobně dotýká něco, co jsme vyvolali a

ani tak nemysleli, není prohrou své jednání následně vysvětlit, přehodnotit

či změnit tak, aby se nikdo necítil být nekorektně zaháněn, s ohledem na

                                          služební postavení, věk a pohlaví do úzkých.

 

C/   Kulturně-historické konotace:

Je nemyslitelné se ohánět křesťanskými a evropskými tradicemi a zároveň tolerovat, když se muži vytahují na ženy (…není nutné rozebírat důvody)! Zejména v prostředí jako je vysoká škola, není možné se vymlouvat na nešťastné příklady z jakékoli společenské či státní úrovně.

(v duchu římského práva odmítněme heslo „…tu quoque“ - volně řečeno „…vždyť oni také“)

 

…………………………

 

Dnes je zjevně namístě opět připomenout pravidla slušného a rovnoprávného jednání mezi studenty, pedagogy a zaměstnanci na UMPRUM a explicitně se k nim přihlásit.

Mimo jiné i proto, abychom pak nedělali bezmocný kompars před stotisícovým hledištěm, někdy i v rolích, které nám byly „autory“ násilně vnuceny. (Tak jsem se cítil já, když jsem byl upozorněn na videoklip Čtvrté vlny. I tady bych ovšem čekal, že se v okolí najde korektiv, který nepřipustí fauly a manipulaci ve jménu jakékoli, třeba i správné ideje. Zde čekám nějaký feedback – viz pravidlo 2. a 3.).

 

Snad všichni jsme už slyšeli o hulvátských atacích v tramvaji, kde se obvykle oběť nejen že nedočká zastání, ale „všichni spíš opustí vůz zadními dveřmi“.

 

Naučme se tomu čelit!

Komentář rektora UMPRUM