Ondřej Michálek - vítěz soutěže Bakala Foundation Kaplicky Internship
Vytvořeno: 12. 10. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Čerstvý absolvent Ateliéru architektura III vedeného prof. Imrichem Vaškem, Ondřej Michálek se stal historicky prvním vítězem soutěže Bakala Foundation Kaplicky Internship. Společně s oceněním získal možnost tříměsíční stáže v londýnském studiu architekty Evy Jiřičné.

Svou práci obhájil mezi dalšími 60 přihlášenými pracemi. Porotu při výběru zaujalo, že "navrhnul specifický architektonický přístup, který využívá fenoménu proměnlivosti a neurčitosti jako základních pracovních principů. Inspiroval se růstem podhoubí a dalších živých organismů a využil jej pro tvorbu základního souboru pravidel. Následně zkoumal územní důsledky aplikace těchto pravidel v jednom momentu a lokalitě jako „pavilonu růstu“."

Soutěže se můžou účastnit studenti posledních ročníků architektonických a stavebních fakult, kteří procházejí tříkolovým hodnocením architektonických prací na volné téma.