ONDŘEJ PŘIBYL: Stará pošta a Řez stonkem
Vytvořeno: 18. 11. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás zve na již 26. cyklus veřejných přednášek

UMĚNÍ VČERA A DNES

na téma: Výzkum o umění a výzkum uměním

 

24. 11. v 18.30 hodin
ONDŘEJ PŘIBYL

Stará pošta a Řez stonkem
dvě daguerrotypie  I.F. Staška a jejich repliky

Tématem přednášky bude zpráva o procesu zhotovení dvou replik významných českých daguerrotypií Flora Staška pro muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Národním technickým muzeem. Součástí bude stručný úvod do historie a technologie daguerrotypie, nastínění příběhu dvou Staškových daguerrotypií - staré pošty v Litomyšli a mikrodaguerrotypie řezu stonkem rostliny, zmínka o restaurování těchto desek a popis procesu zhotovení replik. Přednáška se velmi úzce týká tématu, kterým jsem se zabýval během doktorského studia, a popisuje technologii daguerrotypie v praxi odlišné od užití na poli volného umění.

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
přednášková místnost č. 115

 

Záznam přednášky
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10000000002-umeni-vcera-a-dnes/215251000030042-stara-posta-a-rez-stonkem/

 

Program dalších přednášek

1.12.
LENKA KLODOVÁ - Nic nového v oboru pornografie pro ženy


8. 12.
EVA KOŤÁTKOVÁ -  Umění v podřízené roli: outsideři a jejich vystavování 


15. 12.

JAN WOLLNER - „Co by sis přál“: utopie v architektuře střední a východní Evropy