OPEN CALL - GALERIE NIKA
Vytvořeno: 5. 10. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

NIKA - malá galerie VŠUP zve studenty (jakéhokoliv ateliéru / ateliérů) k podání výstavních projektů na školní rok 2015/16. Své návrhy prosím zasílejte na galerienika@gmail.com do 18. října 2015. Do open callu se mohou hlásit jak jednotlivci, tak skupinové projekty studentů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.


Kritéria open callu:

1)      Žádost by měla obsahovat tyto údaje: jméno vystavujícího / vystavujících, ateliér, portfolio / web, předběžný název projektu a jeho anotaci (5-10 vět) + ideálně také vizualizaci (skica, fotografie existujícího díla apod.), přibližný odhad nákladů a doby nutné k instalaci a deinstalaci.

2)      Vystavující musí být v době konání výstavy studentem UMPRUM. Pokud se bude jednat o výstavu více autorů, měl by být počet studentů UMPRUM převažující.

3)      Vystavující může prezentovat práci nezávisle na oboru, který na UMPRUM studuje (video od studenta typografie, malba od studenta architektury ..., včetně prací studentů teorie)

4)      Projekt by měl brát v úvahu charakter místa – tedy veřejný prostor.

5)      Přednost mají projekty, které počítají s instalačním řešením přímo pro daný prostor.

6)      Vystavující má k dispozici rozpočet do maximální výše 5 000 Kč k proplacení nákladů nutných k realizaci projektu.

7)      Zásahy do prostoru nesmí být nevratné.

8)      Průměrná délka výstavy je 3 týdny, na základě povahy projektu může být určeno jinak.

9)      Je možné použití elektřiny, projekce nebo zvukové instalace; konkrétní technické požadavky je ale třeba řešit individuálně.

10)    Nedoporučujeme vystavovat nebo používat předměty neúměrně vysoké hodnoty – finanční i osobní. Výstavní prostor je uzamčený, ale není nedobytný.