Kdo, když ne kdy - doprovodný program
Vytvořeno: 22. 11. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Panelová diskuse: Umění – akademie – klima

 

28.11.2019 v 19h, Galerie UM, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

Hosté: Milena Bartlová (UMPRUM), Denisa Langrová (UMPRUM/UKN, Univerzity za klima), Tereza Stöckelová (Sociologický ústav AV ČR) a Tomáš Vaněk (AVU).

Moderátorka: Alžběta Medková (Radio Wave)

 

Anotace:

(Umělecké) vysoké školy jsou tradičně nezávislou sférou kritického myšlení a svobodné tvorby, která nemá podléhat partikulárním zájmům a politickému tlaku. Zároveň jsou však místy, jež se podstatnou měrou podílí na formování veřejného diskursu v nejrůznějších oblastech a svým vlastním fungováním vytváří či upevňují mechanismy, na nichž je založena organizace naší společnosti. Jedním z fenoménů, které dnes před vysoké školy kladou nebývalé výzvy, je bezesporu klimatická krize. Je proto třeba se ptát, kde končí "autonomie" akademického prostředí a do jaké míry mohou být i ony politickými aktéry. Zajímá nás, co mohou vysokoškolské instituce udělat pro to, aby přispěly ke zmírnění (dopadů) klimatických změn a k proměně myšlenkových i organizačních struktur, z nichž současná krize vyvěrá. A protože je naše akademie školou umění, architektury a designu, chceme v neposlední řadě uvažovat i nad tím, jakou roli mohou v tomto kontextu hrát metodologicky "nestandardní" umělecký výzkum a další specifika uměleckoprůmyslové školy.

 

Panelová diskuse je součástí doprovodného programu k výstavě Kdo, když ne kdy. Okupační stávka na VŠUP v roce 1989 v Galerii UM.