Petr Zehnal
Vytvořeno: 3. 7. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

S lítostí oznamujeme, že nás opustil náš dlouholetý kolega Petr Zehnal, ikona školy, kterou jsme mohli každý den potkávat na vrátnici UMPRUM celých 20 let.