Podpořte vydání anglické mutace knihy Jaroslav Benda 1882-1970 na Kickstarteru
Vytvořeno: 9. 11. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 Staňte se spoluvydavatelem anglické verze knihy Jaroslav Benda 1882—1970 a podpořte ji na Kickstarteru

 Pomzte nám vybrat finance — $36,000 — na vydání anglické mutace knihy Jaroslav Benda 1882–1970: Typografická úprava a písmo!

 

https://www.jaroslavbendabook.com/

 

 V současné době probíhá kickstarterová kampaň, která má pomoci vybrat 36 000 $ na vydání anglické mutace knihy Jaroslav Benda 1882-1970: Typografická úprava a písmo věnované jednomu z nejvýznamnějších českých typografů. Jaroslav Benda je jedním z nejdůležitějších tvůrců v naší České typografické historii. Jako výtvarník vychoval a inspiroval generace českých grafických designérů. Jeho tvorba nás ovlivňuje a obklopuje dodnes. Kniha reprezentuje historicky první pokus o zachycení Bendova celoživotního díla a vyčerpávající zachycení jeho ohromných typografických realizací.

 Kniha, kterou zpracovala Petra Dočekalová a vydalo ji Nakladatelství UMPRUM, se v současné době těší velkému úspěchu u českého publika. Mimo jiné získala ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha roku. Velký zájem sklidila i u zahraničního publika. Fantastický úspěch zaznamenala po přednášce na konferenci TypeCon v americkém Minneapolis a na konferenci AtypI v japonském Tokiu v září 2019.

 Na základě velikého zájmu a pozitivních ohlasů se autoři rozhodli knihu vydat anglicky, aby se dostali ke čtenářům v zahraničí, využili platformu Kickstarter!

 

Podpořit můžete zde: https://www.kickstarter.com/projects/783759658/jaroslav-benda-18821970-typographic-designs-and-letterforms?ref=discovery&term=benda

 

Kickstarterová kampaň pro vydání anglická edice publikace:
Začátek kampaně: 11. 11. 2020
Délka trvání: 35 dní
Požadovaná suma: 36.000 USD

Odměny pro přispěvatele:

  •  Anglická verze knihy ve standardním a speciálním vydání
  •  Set pohlednic ražených Bendovými štočky pro nakladatelství Jana Laichtera
  •  Stromek, replika Bendovy dřevěné hračky pro Artěl
  •  Originální, restaurované, Bendou upravené publikace z autorské sbírky
  • Procházka Prahou za Bendovými památkami, do archivů a sbírek

 

Pokud bude kampaň úspěšná, kniha by měla vyjít ve 2. polovině roku 2021.

 

Širší anotace publikace

 Publikace představuje pokus o vyčerpávající zachycení písmové tvorby všestranného českého umělce a typografa Jaroslava Bendy. Její první část stručně nastiňuje Bendův vývoj osobní a umělecký, druhá část v pěti podkapitolách charakterizuje na základě četných ukázek jeho tvorbu písmařskou vycházející z kaligrafie a rozřazuje ji na základě všech dominantních podobností s kategoriemi typografických písem do čtyř hlavních skupin: bezserifová písma, serifová písma, volně psaná a kaligrafická písma a nakonec na typografická písma. Proměny jejich výrazu pak sleduje od počátků do konce Bendovy tvorby, a to nejen na základě běžných písmových realizací na papíře, ale i v méně užívaných materiálech, jakými jsou například kov, kámen či sklo. Podklady pro zachycení charakteru Bendových písem vytvořila jak autory realizovaná sbírka děl, ve kterých Benda uplatnil nejen své typografické dovednosti, tak i množství jeho dochovaných unikátních uměleckých realizací, které se jim podařilo dohledat. 
V samotném závěru knihy se autoři pokouší o zhodnocení Bendova typografického díla vzhledem k současnému kontextu a zamýšlejí se nad významem dobového hledání „národního charakteru“ písma. Hlavní textovou část doplňuje velmi cenný obrazový katalog (typo)grafického díla, které je zde v nejpočetnější možné míře reprodukováno. Knihu uzavírá přehled Bendova života v datech a soupis jeho studentů na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, na níž působil bezmála tři desetiletí, přičemž ve dvou obdobích také jako rektor.

 Technické údaje o publikaci (tiráž)

 Autor: Petra Dočekalová a kolektiv
Koncepce: Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Radek Sidun, Jaroslav Tvrdoň
Editor: Petra Dočekalová
Texty: Tomáš Brousil, Petra Dočekalová, Karel Haloun, Šárka Šilarová, Jaroslav Tvrdoň, Lucie Urbánková
Odborná recenze: Jan Solpera
Odborná spolupráce: Otakar Karlas, Lucie Urbánková
Překlad: Douglas Arellanes, Elizabeth Walsh-Spáčilová
Grafická úprava: Radek Sidun
Vydavatel: Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, UMPRUM
Česká verze vydána: Říjen 2019

 

Plánované vydání anglické mutace: 2/2 roku 2021

 

Kontakt pro další informace:
MgA. Petra Dočekalová, PhD. – hlavní řešitel kampaně
petra.typo@gmail.com

doc. MgA. Radek Sidun – sekundární kontakt
radek@typo.cz

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, UMPRUM, Jana Palacha 80, 116 93 Praha 1, Česká Republika