Povstanou ve své jednotě
Vytvořeno: 11. 5. 2022 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Povstanou ve své jednotě

Práce zahraničních studentů magisterského programu v angličtině, UMPRUM v Praze

 
4. 5. 2022 – 19. 6. 2022

Galerie FaVU, Údolní 53, Brno
Otevřeno od pondělí do neděle, 10:00 – 18:00

 

 "Na cestě nahoru projevuj úctu / těm, kteří půjdou opačnou cestou dolů." / Latinský pramen blahosklonnosti / Znamená, že všichni klesneme."
Seamus Heaney

 Výstava s názvem Povstanou ve své jednotě je výsledkem právě takovéhoto překročení komfortních hranic a zároveň je ukázkou toho, k jak nečekaným výsledkům mohou zmíněné „alternativní přístupy“ vést. Při vytváření děl pro tuto výstavu měli studenti dodržovat konkrétní pracovní metodu: 1) pojmenovat si jev, který považují za eticky problematický, 2) zamyslet se nad hlavními příčinami a konkrétním kontextem, díky kterému tento jev může existovat a 3) ve spolupráci s dalším studentem nebo studentkou napsat doprovodný text a vytvořit práci, která bude vybranou problematiku citlivě a empaticky reflektovat. Vzhledem k rozmanitosti kulturního, technického a estetického zázemí studentů se výsledná díla a úvahy pohybují od nepřímých k přímočařejším a jsou výsledkem různých přístupů založených na spolupráci.

Kromě pedagogických cílů tohoto projektu (podpora týmové práce a experimentování v pojetí i formě) je však širším kurátorským cílem prozkoumat a posílit potenciál empatie v současné umělecké tvorbě. Vzhledem k tomu, že v mnoha zemích po celém světě zuří válka, na neosobních fórech se odehrávají polarizované veřejné diskurzy, šíří se nepravdivé informace a dochází k rychlému zhoršování životního prostředí (abychom jmenovali jen některé z našich globálních neduhů), může být snaha pochopit pevné názory někoho jiného – bez ohledu na to, jak odpudivé se nám mohou zdát – chápána jako něco radikálního, nesnadného a dokonce nebezpečného. Do jaké míry jde pochopit motivaci někoho, kdo pálí knihy? Lze lidské ničení přírody chápat ne jako akt čistého zla, ale spíše jako projev všudypřítomného lidského selhání? Lze s přírodními zdroji zacházet se soucitem a porozuměním? Na tyto otázky odpovídají studenti magisterského programu Visual Arts písemnou i vizuální formou právě v této výstavě. 

Realizace výstavy jako pedagogického a kurátorského experimentu byla, doufejme, pro studenty přínosná v rovině odborné, praktické i umělecké. Teprve se uvidí, do jaké míry bude přístupná a podnětná pro ostatní. Jsou prezentovaná díla a doprovodné texty zřejmým výsledkem empatického postoje? Podporují proto empatii svých diváků? Kurátorský tým v to jistě doufá.

 

 

Vystavující umělci:
Ana-Maria Băescu, Pol Arenas, Juliana Castaño Olivares, Ilya Kreines, Joanie Guerrero, Kintija Elina Karaša, Ting Yu Shih, Mizuki Sukagawa, Amelélie Tazarourte, Daniil Tsvetkov, Ana Luisa Hinojosa Torres, Chen-Ting Wei, Ian Young, Tongpu Zhang, Rajat Arya, Utku Kocak, Hung-Chiao Shih, Lavanya Thakur, Ema Veljanoska

Kurátor: Conrad Eric Armstrong
Kurátorská pomoc: Utku Kocak, Rodrigo Rosa
Grafický design výstavy: Kintija Elīna Karaša, Lene Zech
Produkce a překlad: Hana Smělá