Reakce na článek J. H. Vitvara Koho z diplomantů si má najmout příští prezident
Vytvořeno: 3. 7. 2017 od Press

Reakce na článek J.H.Vitvara, Respekt č.28

Koho z diplomantů si má najmout příští prezident
https://www.respekt.cz/kultura/koho-z-diplomantu-si-ma-najmout-pristi-prezident

 

 

Komentáře Jana H. Vitvara k výstavám a výtvarnému dění u nás čtu velmi rád. Cením si jeho odbornosti a přehledu v oblasti volného umění.

Jeho hodnocení výstavy diplomantů Akademie výtvarných umění v Praze v Národní galerii zcela odpovídá kvalitě výstavy, která je bezpochyby výborná. Nicméně považuji za nutné uvést na pravou míru jeho poznámky týkající se UMPRUM - Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

J.H.Vitvar komentuje prezentaci diplomantů UMPRUM následovně: „Na UMPRUM se výstava jmenovala Diplomky 2017, nikdo ji nekurátoroval, proběhla klasicky v jednotlivých ateliérech a do dějin vejde snad jen kvůli tomu, že z ní během vernisáže začala najatá ochranka dost neurvale už v deset večer vyhánět návštěvníky.“

Autor se ne zcela dobře orientuje v koncepci výuky a výstavních aktivit těchto dvou uměleckých škol a srovnává rozdílné akce. UMPRUM pořádá tři různé typy prezentací prací studentů.  Celoškolní přehledové výstavy jsou výběrové a samozřejmě kurátorované a konají se mimo budovu školy každý druhý rok a v meziročí se celoškolní výstavy konají v evropských kulturních metropolích (letos se konala v Miláně).

Prezentace diplomních prací studentů, letos Diplomky 2017 se na UMPRUM konají v jednotlivých ateliérech tak, jak předepisuje zákon o vysokých školách. Nepovažujeme za nutné ani potřebné tyto prezentace kurátorovat jako soubornou výstavu.

Nezávisle na diplomkách, ke konci každého semestru pravidelně pořádáme Artsemestr, což je prezentace klauzurních prací -  závěrečných prací za semestr. Pokud se týká incidentů s ochrankou, ano, měli jsme problém právě při letošním Artsemestru. Na tuto vernisáž obvykle dorazí více než 3000 lidí a přiznávám, není vždy snadné dostat návštěvníky ven z budovy. Autor článku si plete dvě odlišné akce, Artsemestr a prezentace diplomních prací.

J.H.Vivar je nepochybně zkušeným odborníkem na volné umění, ale těžiště UMPRUM je v užitých oborech aplikovaného umění. Vitvarova orientace v systému uměleckého vzdělávání užitého umění, architektury a designu by se určitě zlepšila, kdyby osobně navštívil hodnocení a obhajoby klauzurních nebo diplomních prací na Umprum. Je srdečně zván!

UMPRUM je dvakrát do roku otevřena veřejnosti při prezentacích prací na Artsemestru. Každoročně pořádá více než 15 výstavních akcí, z toho polovinu v zahraničí. Pražská UMPRUM, jako jediná východoevropská škola, figuruje v indexech nejkvalitnějších evropských a světových uměleckých učilišť.

Pokud autor uvádí AVU jako nejprestižnější uměleckou školu v Česku, máme z toho radost, zejména, že se stav AVU po turbulencích stabilizoval a vztahy mezi našimi školami jsou v současné době velmi dobré. Věřím, že také AVU bude patřit mezi prestižní umělecká učiliště v mezinárodním kontextu.

Jiří Pelcl, prorektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM)