PŘETLAK
Vytvořeno: 21. 5. 2018 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PŘETLAK

Kurátorský výběr nejlepších prací studentů UMPRUM 2016–2017 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

Výstava potrvá do: 17. 6. 2018
Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1
Otevřeno: úterý 10–20 hodin, středa až neděle 10–18 hodin 


Komentované prohlídky za účasti kurátorky Johanky Lomové a některých vystavujících:
sobota 28. 4. 2018 od 11 h a 16 h, vstup zdarma

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) prohlubuje spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze (UPM). V nově zrekonstruovaných muzejních prostorách představí výběr nejlepších prací studentů UMPRUM za poslední dva roky.

 Výstava Přetlak uvede 24 prací studentů UMPRUM. Zastoupeny zde jsou všechny ateliéry včetně anglického programu Visual Arts a Katedry teorie a dějin umění. Název výstavy výstižně charakterizuje UMPRUM jako místo s neopadajícím přívalem kreativity, překračující a odmítající existující koncepce a přesahující i do dalších oblastí a společenských témat. „Přetlak volného a svobodného myšlení chápeme jako synonymum pro energii, která chce ven a která je nezastavitelná. Přetlak takové energie považujeme za symbol školy, a stal se proto ústředním motivem naší výroční výstavy“, říkají kurátoři výstavy Roman Vrtiška a Vladimír Žák.

 

Instalace i zvolené práce sledují strukturu školy, po katedrách a ateliérech. Sály prostupuje modrý živoucí objekt, textilní stěna, ze které vystupují a vtahují se informace o výstavě a UMPRUM. Objekt pulsující přetlakem kreativní energie, pracuje s expanzí a deformací a je hlavním principem vizuální stránky výstavy.

 

Kurátoři vybírali z 80 prací doporučených jednotlivými ateliéry a katedrami. Zaměřili se na věci, které mají smysluplný a přímý vypovídající charakter, jsou srozumitelné a jasné divákovi už na první pohled. Jmenovat můžeme zavlažovací stěnu pro rostliny Amálie Koppové, plán utopického azylového města Tomáše Nováčka, elektrobus Darka Zahálky nebo vějíře Anny Ročňové, která pracuje s kombinací přírodních materiálů a vyjetého oleje. Jsou zde zastoupeny i teamové práce, jako projekt Pivovar Ateliéru tvorby písma a typografie.

 „Výstavu Přetlak tedy můžeme označit nejen jako přetlak kreativity, ale i za zájem školy jen netvořit výtvarné umění, ale řešit obecné problémy, reagovat na ekologickou situaci, společenské dění a potřeby lidí“, dodává k výběru kurátorka výstavy Johana Lomová.

 K příležitosti výstavy je zároveň vydán katalog podrobně seznamující s jednotlivými pracemi. Kromě řady informací o spolupráci UMPRUM a UPM a jednotlivých exponátech, zde hrají významnou roli i samotní mladí autoři. Ti vystupují na fotografiích ve spojitosti s předměty, které je inspirovaly. Autorem těchto fotografií a netradiční koncepce představení jednotlivých studentů je Peter Fabo ve spolupráci se studenty UMPRUM Cindy Kutíkovou a Jiřím Mockem. Tito dva posluchači Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace zároveň zpracovali i výstavní katalog.

 

 

O spolupráci UMPRUM a UPM

 Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (UMPRUM) a Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM) váže dlouhá historie začínající už v momentě jejich založení (1885). Intenzita vzájemné spolupráce byla ovlivňována společenskou atmosférou i historickými a politickými událostmi.

V loňském roce bylo mezi oběma institucemi podepsáno memorandum o spolupráci, které má podpořit sounáležitost a vzájemnou podporu obou institucí. Po sedmi letech se také do prostor nově rekonstruovaného Uměleckoprůmyslového musea vrací tradice pořádání bilančních výstav studentů UMPRUM.

„Z pozice Uměleckoprůmyslového musea v Praze (UPM) byla vždy Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) vnímána jako významný partner, neboť v dobách založení obou institucí to nebylo náhodné sousedství, ale koncepční

plán státu v rámci rakousko-uherského mocnářství“, potvrzuje důležitost spolupráce ředitelka UPM paní Helena Koenigsmarková.

 
„S vědomím historické sounáležitosti a specifické kulturní, vzdělávací a vědecké role ve sféře výtvarného umění, uměleckého řemesla a průmyslu podepsaly obě instituce minulý rok memorandum o užší spolupráci. Přenesení pro školu tak důležitých akcí, jakými jsou bilanční výstavy, právě na půdu UPM, se tak stává důležitým krokem k naplňování tohoto partnerství“, říká k upevnění vzájemné spolupráce rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze prof. Jindřich Smetana.

 

 

 

Kurátoři výstavy: Johana Lomová, Roman Vrtiška, Vladimír Žák
Instalace:
Roman Vrtiška, Vladimír Žák, Petr Hák
Katalog: Johana Lomová
Produkce: Vojtěch Kočí, Šárka Váňová
Realizace: Extended Production, s.r.o.

Grafický design
, vizuál výstavy: Cindy Kutíková a Jiří Mocek
Fotografie: Peter Fabo

Tisková zpráva ke stažení

Katalog Přetlak

Katalog k výstavě Přetlak lze zakoupit v museum shopu Modernista v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze nebo v Galerii UM, UMPRUM, Jana Palacha 80, Praha 1.

Cena: 50 Kč

Kurátoři a autoři výstavy: Petr Hák, Johana Lomová, Roman Vrtiška, Vladimír Žák
Koncepce katalogu: Johana Lomová
Redakce a jazyková korektura: Markéta Pražanová
Překlad: Tereza Bartošková
Redakce a jazyková korektura anglického textu: Paul Simpson
Grafická koncepce, úprava a sazba: Jiří Mocek a Cindy Kutíková
Produkce katalogu: Šárka Váňová
Print: Tiskárna Libertas
Náklad: 1000 kusů

 

Fotografie ze zahájení výstavy (foto: Peter Fabo)

Foto: Peter Fabo, Grafický design/Koncepce: Cindy Kutíková, Jiří Mocek