Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM
Vytvořeno: 9. 3. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

20. 3. –31. 5. 2020

Zahájení výstavy: vzhledem k bezpečnostním opatřením proti šíření nákazy koronaviru se slavnostní zahájení výstavy ruší


Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň Masné krámy, Pražská 18, Plzeň

Výstava je otevřena každé úterý až neděli od 10 do 18 hodin, až do 31. 5. 2020.

 

Spolupráce je nezbytnou součástí fungování a rozvoje lidské společnosti. Obzvláště v současné době se ukazuje, že propojení mezi jednotlivci i obory přináší lepší a komplexnější řešení nejrůznějších aktuálních potřeb a problémů. Výstava studentů UMPRUM Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM dokazuje sílu sdílení a vzájemné pomoci.

Výstava Přihraj! se od předchozích velkých bienálních výstav UMPRUM vymyká. Poprvé se představí mimo hlavní město Prahu, a to v prostorách Masných krámů Západočeské galerie v Plzni. Druhou novinkou je téma výstavy - Spolupráce. Soubor děl není jako dříve pouze výběrem toho nejlepšího, co studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové vytvořili, ale pojí jej spolupráce na nejrůznějších úrovních.

Výstava se snaží prostřednictvím vybraných děl a jejich kontextualizace kriticky nahlížet na různé aspekty spolupráce ve školním prostředí a reflektovat (ne)jedinečnou pozici autora v tvůrčím procesu. Spolupráci přitom vnímá jako síť vzájemných vztahů, návazností a kauzalit, ať již s výrobci, technology, zadavateli, pedagogy nebo dalšími spoluautory. Přihraj! je zde metaforou vnějšího pokynu, ale i vnitřní vůle ke spolupráci. Ta sice sama o sobě nemusí být zárukou dobrého výsledku, nabízí se však jako východisko pro tvůrčím oborům vlastní překračování disciplinárních omezení.

Vzájemná propojenost a síť vazeb je zachycena i v architektonickém ztvárnění a grafickém vizuálu výstavy odkazujícím na jakousi mapu či herní plán. Pro instalaci byly využity různé stavební materiály, které po deinstalaci expozice mohou být opět plnohodnotně využity.

Spolupráce se netýká jen tvorby, ale celkového přístupu k životu, sdílení a udržitelného chování.


Koncepce výstavy: Darina Zavadilová, Klára Peloušková, Vojtěch Märc, Alžběta Brůhová
Kurátoři: Darina Zavadilová, Klára Peloušková, Vojtěch Märc, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Alžběta Brůhová
Vystavující autoři: Barbora Indráková, Igor Machata, Jakub Herza, Marie Stefanová, Vojtěch Tecl, Aneta Honzová, Barbora Vildová, Dita Lešovská, Michael Rosa, Radek Brezar, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Tomáš Chludil, Anežka Minaříková, Barbora Satranská, Klára Němečková, Cindy Kutíková, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Jan Šindler, Marie Urbánková, Vít Škop, Aleš Hnátek, Amálie Koppová, Barbora Procháková, David Ramdan, František Jungvirt, Jan Grabowski, Martin Franček, Ondřej Stára, Vojtěch Bašta, Barbora Dayef, David Nosek, Jan Kolský, Lea Petříková, Marie Tučková, Vojtěch Novák
Grafické zpracování: Josefína Karlíková
Architektonické řešení výstavy: Alžběta Brůhová

Doprovodný program výstavy:

čt 26. 3. 2020 od 17 hodin
Korálkový workshop pro veřejnost
Dorota Šebková, Ateliér textilní tvorby UMPRUM

 "V prostoru galerie jsme pro návštěvníky připravili prostřený stůl, u kterého si mohou vyzkoušet ruční našívání perliček. K dispozici jsou nitě, jehly, nůžky, vypínací rámečky a vybrané perličky v pytlích. Korálkovou výšivkou můžete dozdobit svou čepici, bundu, tašku, nebo jen na vzorcích vyzkoušejte, co obnáší řemeslo. Vzniklé výtvory si může každý odnést s sebou domů. Směle do toho!”


čt 16. 4. od 17 hodin 
Komentovaná prohlídka
Darina Zavadilová (kurátorka výstavy), Katedra teorie a dějin umění UMPRUM


čt 21. 5. od 17 hodin 
Přednáška: Umprumáci a idea společné práce na začátku 20. století
doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D., Katedra teorie a dějin umění UMPRUM


pá 29. 5. (Muzejní noc) 

16–18 hodin – Recyklační dílna
workshop pro veřejnost – Halina Haškovcová, Dílny UMPRUM 

18–19 hodin - komentovaná prohlídka
Klára Peloušková (kurátorka výstavy), Katedra teorie a dějin umění UMPRUM

Foto: Ondřej Přibyl