PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM v Bratislavě
Vytvořeno: 26. 11. 2021 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PŘIHRAJ! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM

3. 12. 2021 – 27. 1. 2022

vernisáž: 2. 12. 2021 od 18 hodin, on-line

Galéria Medium, Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, Slovensko

 

Výstava Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů UMPRUM akcentuje nezastupitelnou hodnotu kooperace při vzniku nových projektů. Po plzeňské premiéře bude k vidění v Galérii Medium v Bratislavě.

Spolupráce je nezbytnou součástí fungování a rozvoje lidské společnosti. Obzvláště v současné době se ukazuje, že propojení mezi jednotlivci i obory přináší lepší a komplexnější řešení nejrůznějších aktuálních potřeb a problémů. Výstava studentů UMPRUM dokazuje sílu sdílení, vzájemné pomoci i společného hledání nových alternativních řešení.

Přihraj! se předchozím velkým bienálním výstavám UMPRUM vymyká. Poprvé se jedná o putovní výstavu, v roce 2020 byla k vidění v západočeské galerii v Plzni a nyní v bratislavské Galérii Médium. Druhou novinkou je téma - Spolupráce. Soubor děl není jako dříve pouze výběrem toho nejlepšího, co studenti Vysoké školy uměleckoprůmyslové vytvořili, ale pojí jej téma spolupráce na nejrůznějších úrovních.

Na projektu pracoval kurátorský tým absolventů UMPRUM. Prostřednictvím vybraných děl a jejich kontextualizace kriticky nahlížel na různé aspekty spolupráce ve školním prostředí a reflektoval (ne)jedinečnou pozici autora v tvůrčím procesu. „Spolupráci přitom vnímáme jako síť vzájemných vztahů, návazností a kauzalit, ať již s výrobci, technology, zadavateli, pedagogy nebo dalšími spoluautory. Přihraj! je zde metaforou vnějšího pokynu, ale i vnitřní vůle ke spolupráci. Ta sice sama o sobě nemusí být zárukou dobrého výsledku, nabízí se však jako východisko pro tvůrčím oborům vlastní překračování disciplinárních omezení“, říká ke koncepci výstavy jedna z kurátorek Darina Zavadilová.

Z vystavených projektů můžeme například jmenovat zdařilou spolupráci na návrhu tramvaje URBI Tomáše Chludila, absolventa Ateliéru průmyslového designu. Na vývoji autonomní tramvaje, pracoval se specialisty ze společnosti Škoda Transportation. Jeho prioritou bylo, aby tramvaj byla bezpečná a esteticky univerzální. Diplomový projekt zaujal natolik, že se stal zaměstnancem společnosti a pracuje v nově založeném designérském oddělení.

Přístup postavený na rešerších, sledování potřeb lidí i daného místa využíval Igor Machata. Student Ateliéru architektury II v projektu OKDR 2.0 navrhoval revitalizaci bývalého obchodního domu v bratislavské čtvrti Ružinov. K projektu se postavil komplexně a do revitalizace nezahrnul jen samotnou chátrající budovu, ale i její okolí a hledal optimální řešení pro toto místo. Použil například staré výkopy pro vodní náměstí, zahrnul rekreační a odpočinkové zóny, ale zároveň při všech navrhovaných změnách zohledil život na sídlišti a potřeby lidí.

Na spolupráci s technology a různými specialisty staví projekty Jana Šindlera a Amálie Koppové. Amálie Koppová, z  Ateliéru textilu tvorby, se zabývala dalším využíváním potravinového odpadu. Z vybraných zbytků různého exotického ovoce získávala přírodní pigmenty pro barvení látek. Na vývoji spolupracovala s UPM a zároveň si musela vybudovat síť dodavatelů potřebných surovin Jan Šindler, student ateliéru tvorby písma a typografie se zabýval optimalizací písma pro digitální zobrazování a tištěné aplikace. Zaměřil se přitom na TrueType hinting, programování křivek fontů, které zásadně ztratilo na pozornosti designérů s nástupem zařízení s vysokým rozlišením. Aby pronikl do této technologie, podařilo se mu pro spolupráci získat vedoucího typografa v týmu Advanced Reading Technologies společnosti Microsoft.

Jinou formu spolupráce, a to mezi různými obory, dokládá experiment formálně pasivního dialogu studentů Ateliéru skla Daniela Kinského a Ateliéru fotografie II Jakuba Delibalty na téma Zátiší vypracované sklářskými výtvarníky. Daniel Kinský si pro svou práci vybral motiv makrely – zlatavou, ale ve skutečnosti ne úplně vábnou, která mu byla symbolem prezentace na sociálních sítích. Myšlenku marnivosti a hraného luxusu potom  ve svých fotografiích rozvinul Jakub Delibalta, který odkazuje na význam Toscaniho knihy Reklama je navoněná zdechlina.

„Spolupráci ať už na jakékoli úrovni vnímáme jako velmi důležitou součást výuky a přidanou hodnotu, kterou může UMPRUM svým studentům do budoucna dát. Uvědomujeme si, že bez kontaktů, dovednosti komunikovat napříč různými obory a alespoň základní představy, jak funguje kooperace mezi firmami a institucemi, mají studenti výrazně těžší start pro vlastní praxi. Prohloubení těchto ne ihned patrných dovedností a velmi důležitých vazeb, bylo jedním z hlavních bodů, na které jsem se při svém nástupu chtěl zaměřit. S potěšením můžu říci, že se prohlubování spolupráce škole daří a tato výstava je tomu důkazem,“ říká rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral

Vzájemná propojenost a síť vazeb je zachycena v  grafickém vizuálu výstavy odkazujícím na jakousi mapu či herní plán. Pro instalaci byly využity různé stavební materiály, které po deinstalaci expozice mohou být opět plnohodnotně využity. U příležitosti výstavy byl zároveň vydán katalog seznamující s jednotlivými díly a jejich autory formou rozhovorů.

 

Kurátoři: Darina Zavadilová, Klára Peloušková, Vojtěch Märc, Martin Vaněk, Markéta Vinglerová, Alžběta Brůhová
Vystavující autoři: Barbora Indráková, Igor Machata, Aneta Honzová, Radek Brezar, Nela Kuhnová, Karolína Vintrová, Tomáš Chludil, Anežka Minaříková, Jakub Delibalta, Daniel Kinský, Jan Šindler, Vít Škop, Amálie Koppová, František Jungvirt, Jan Grabowski, Martin Franček, David Nosek, Jan Kolský, Marie Tučková
Grafické zpracování: Josefína Karlíková, spolupráce: Tuan Vuong
Architektonické řešení výstavy: Alžběta Brůhová
Produkce: Natalie Krausová, Šárka Váňová
Instalace: Extended Production