Přijímací řízení do doktorského studijního programu
Vytvořeno: 19. 7. 2021 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

 

Přijímací řízení do doktorského studijního programu 

 

Teorie a dějiny moderního a současného umění 

 

na akademický rok 2021/22

 

Termín pro podání přihlášky: 20. 7. 2021

 

Termín konání přijímacích zkoušek: 23. – 24. 08. 2021.

 

Více informací: https://www.umprum.cz/web/cs/teorie-a-dejiny-umeni/prijimaci-rizeni-do-doktorskeho-programu-11297