Profesorské přednášky Evy Eisler a Jana Šépky
Vytvořeno: 28. 11. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Profesorské přednášky Evy Eisler a Jana Šépky

pátek 6. 12. 2019 od 10.45 hodin

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
posluchárna 115

 

V pátek 6. 12. se uskuteční veřejná profesorská přednáška vedoucí Ateliéru K.O.V. UMPRUM doc. Evy Eisler a vedoucího Ateliéru architektury I. UMPRUM doc. Ing. akad. arch. Jana Šépky. Během svého vystoupení představí svou práci v oboru Architektura a design. Tímto vystoupením zároveň obhajují svou dosavadní činnost, aby jim mohl být udělen titul prof., profesor. 

 

10:45
Pozpátku v čase
Eva Eisler

 

11:45
Inspirace

Jan Šépka

 

 

Pozpátku v čase - Na vybraných příkladech různých instalací práce Evy Eisler, kurátorských a výstavních projektech stručně představí šíři svých činností. 

 

 

Inspirace - Přednáška bude navazovat na právě vydanou monografii Jan Šépka: Inspirace. Název Inspirace je odvozen z autorského procesu geneze konkrétních témat, která byla materializována v konceptu jednotlivých architektonických zadání.