Prohlášení České konference rektorů k perzekuci akademických pracovníků na tureckých vysokých školách
Vytvořeno: 25. 7. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

PROHLÁŠENÍ ČESKÉ KONFERENCE REKTORŮ K PERZEKUCI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA TURECKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Praha 20. července 2017 - Se znepokojením sledujeme poslední události v Turecku, kde dochází k perzekuci akademických pracovníků univerzit a vysokých škol.

Podle dostupných informací Turecká vysokoškolská rada (YÖK) zakázala až do odvolání akademickým pracovníkům cestovat do zahraničí.  Čistky po zmařeném pokusu o převrat z minulého týdne se v Turecku dotkly ve státních institucích už více než 50 000 lidí, kteří s největší pravděpodobností skončili ve vazbě, přišli o práci nebo o svou funkci. Bylo propuštěno více než
15 000 zaměstnanců tureckého ministerstva školství a odebrány licence 21 000 učitelům pracujících v soukromých institucích. YÖK  nařídila více než 1500 děkanům státních i soukromých univerzit v zemi, aby podali rezignaci.

Podporujeme  kolegy a přátele z tureckých univerzit a vysokých škol, se kterými nás pojí  solidarita, v jejich těžké situaci ohrožující akademické svobody a autonomii škol. Vyjadřujeme zásadní nesouhlas s perzekucí, kterou v současné době jsou nuceni zažívat. Podporujeme jejich úsilí za práva na svobodný život a demokracii. Připojujeme se k prohlášení Asociace evropských univerzit (EUA) a vyzýváme všechny lidi dobré vůle a mravů, bez ohledu na jejich vyznáni a politický názor, aby se k našemu prohlášení připojili a podpořili svobodu a demokracii v Turecku.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
předseda
České konference rektorů
rektor
Univerzity Karlovy v Praze