Poznámka rektora UMPRUM ke studentským aktivitám - březen 2018
Vytvořeno: 14. 3. 2018 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Poznámka rektora – březen 2018

 

Od roku 89 je vzdělání konečně otevřeno všem bez rozdílu náboženského vyznání a politického přesvědčení – školy jako instituce tedy musí být v demokratické instituci neutrální, nemohou se stavět na nějakou stranu v politickém boji – viz Listina lidských práv.

Školy ale mají vychovávat své studenty, aby ti se sami za sebe do věcí veřejných – tedy i do politiky zapojovali aktivně, aby se aktivně podíleli na společenském dialogu (viz např. Inventura demokracie) i na vytváření občanských spolků, a aby do politiky vstoupili nejen na demonstracích, aby věcem veřejným standardně obětovali část svého času a energie.

Demonstrace a petice jsou v demokracii legitimním prostředkem k vyjádření názoru, ale bohužel až

„ex post“. Názorovým i hodnotovým kolizím by měl předcházet celospolečenský dialog a hlavně svobodné volby, kdy by se každý z vás měl přičinit, aby k frustracím a demonstracím ani nemuselo docházet a aby stát fungoval podle našich představ.

 

Je dobře, když je občan aktivní, ale škola musí vždy zůstat politicky nestranná!

 

Zdrženlivost však není na místě při ochraně základních demokratických hodnot. Xenofobní útoky na jinou rasu, útoky na veřejnoprávní média, útoky na samosprávné rozhodování veřejných vysokých škol, na profesory, rektory, atp., musí být vždy pro akademické prostředí nepřijatelné a proti takovému jednání musí školy a jejich představitelé vždy veřejně vystoupit. Tam se nejedná jen o politiku.