Projekt 3x20
Vytvořeno: 6. 11. 2012 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Projekt 3×20 se uskutečnil na půdě VŠUP. Probíhal každé první úterý v měsíci od listopadu 2012. V každém přednáškovém bloku se představily osobnosti dvou atelierů spolu s jedním teoretikem.

Časový prostor každého z přednášejících byl 20 minut. V každém školním roce by mělo proběhnout šest takovýchto přednáškových bloků, ve kterých je důraz kladen na představení novinek týkajících se každého z oborů, směřování oborů, koncepce výuky a způsob jejího naplňování, aktuální umělecký, vědecký profil vedoucích osobností ateliérů, dále důležité studentské výsledky, předpokladem je diskuze coby součást každého příspěvku.

Tento cyklus je dvouletý. V jednom školním roce tak bude tímto způsobem představeno 12 ateliérů školy a tři teoretici. Je předpokladem, že by se tento dvouletý cyklus stále opakoval. Důležitým podnětem k tomuto opakujícímu se cyklu je skutečnost, že škola sdružuje širokou škálu disciplín výtvarného umění. A schopnost vzájemné inspirace, spolupráce a obohacení je možná pouze za předpokladu mezioborové informovanosti.