Projekty z domácí karantény - Z DOMU VEN a RADIO DOMA
Vytvořeno: 21. 4. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Z DOMU VEN
Jak žít život v karanténě, aby byl život?

 

Studenti Ateliéru sochařství se během karantény věnují projektu Z DOMU VEN. Každý den představují na svém webu a facebooku práce, které tvoří v izolovaném prostředí svých domovů. Kromě toho na každý nedělní podvečer připravují internetové vysílání RADIO DOMA.

Co dělá umělkyně a umělec bez možnosti tvořit v ateliéru a ve škole, kde má prostor, nářadí, materiál? Jak může komunikovat bez výstavních míst jako jsou galerie a muzea, bez vernisáží a společných setkání s kolegy? Jak pracuje na participativních projektech? Studenti se ze dne na den ocitli doma, v podmínkách malých pronajatých bytů nebo pokojů nebo v domech svých rodičů, na jejichž podporu jsou teď odkázáni, pokud ztratili práci. Společné ateliéry se změnily v jednotlivé home office tak jako ve sféře korporátní. V těchto pracovnách šijí roušky, pomáhají starým občanům a lidem bez domova.

O tom, co toto dočasné, ale náhle změněné společenské fungování bude znamenat pro budoucnost, můžeme pouze spekulovat. Je otázkou, jak toto naše přehodnocování kvalit vyvolané strachem o naše bližní nebo sebe samé, prostoupí naši budoucnost, o které doufáme, že bude bezstarostnější.

Do veřejného prostoru však zatím vedou jen okna našich bytů a technologií, a tak se s vámi těšíme sdílením příběhů, prostých postřehů z těchto dní a zamyšlením o budoucnosti, našem způsobu bytí, naší křehkosti i schopnosti přizpůsobovat své životní a pracovní návyky. Z původního semestrálního tématu