PROMOCE UMPRUM 2019
Vytvořeno: 4. 7. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Ve čtvrtek 27. 6. 2019 proběhl slavnostní ceremoniál promocí čerstvých absolventů bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia UMPRUM. Akce se uskutečnila v Pražské křižovatce – kostele sv. Anny.