REKONSTRUKCE Mikulandská
Vytvořeno: 23. 7. 2018 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Informace akademické obci a zaměstancům Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze

 

Vážení kolegové, studenti, zaměstnanci,

 

minulý týden jsme vás informovali o události ze 17. 7. 2018, ke které došlo při rekonstrukci objektu v Mikulandské ulici, jejíž příčinu vyšetřuje standardním postupem policie ČR. 19. 7. 2018 předala policie staveniště zpět dodavateli (Metrostav), se kterým škola jako investor řeší následný postup prací. Do ukončení šetření není možné do věcí zasahovat a ani nemá smysl se zabývat jakýmikoli spekulacemi. V těchto souvislostech vyjadřuje vedení školy pochopitelný lidský zájem na zdravotním stavu dělníků, kteří byli havárií postiženi.           

To je pro školu hlavní téma a vedení školy bude související informace průběžně upřesňovat!

 

Vedle toho je zde delší dobu nazrávající téma, které vedení školy nehodlá dávat do jakékoli souvislosti s havárií v Mikulandské. Tím tématem je role některých památkových orgánů ve schvalovacích a rozhodovacích procesech. Nevyjasněné kompetence mezi „doporučujícími“ subjekty, především jsou to Územní odborná pracoviště Národního památkového ústavu, a „exekutivními“ orgány státní správy – to jsou odbory památkové péče (v Praze OPP MHMP), jsou však dnes už zřetelně neudržitelné!

 

Na základě našich zkušeností jak neblahou úlohu sehrálo pražské ÚOP NPÚ v případě přípravy rekonstrukce objektu pro Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze bych jako rektor raději v tuto chvíli zachoval zdrženlivost a otevřel zásadní debatu nejlépe až po skončení vlastní realizace. Překvapuje mě však, že generální ředitelka NPÚ, která obdobně jako ředitel OPP MHMP doposud zastávala víceméně korektní a konstruktivní postoje, cítí potřebu dávat v médiích přímo či přes mluvčího různá fakta do nepodložených či dokonce nepravdivých souvislostí. To pak zbytečně vyvolává potřebu uvádět taková prohlášení na pravou míru, což vzhledem k havárii představuje zcela mimoběžnou přestřelku!               

Seriosní diskusi bude možné zahájit, až se současná situace vyjasní a až nebudeme mít mysl zastřenou nešťastnou událostí.

 

Vážení kolegové, studenti, zaměstnanci,

byť jsou vysokoškolské prázdniny, událost z minulého týdne s námi se všemi silně otřásla. Rád bych vás však ujistil, že vedení školy udělá vše pro to, aby se nová pracoviště v Mikulandské otevřela bez zbytečné prodlevy. Na základě rozmanitých zpráv někteří z vás znejistěli, jak mají chápat protichůdné informace o průběhu výstavby a okolnostech současného zdržení. Jak jistě víte, pro média prázdniny znamenají okurkovou sezonu a tak udělají vše možné, aby se jakékoli téma udrželo co nejdéle při životě. Nenechte se tím znejišťovat.

 

Prof. Jindřich Smetana

rektor