REKTORSKÉ VOLBY
Vytvořeno: 7. 11. 2014 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Rektorské volby

 Dne 8. října 2014 vyhlašuje Akademický senát Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze volby kandidáta na funkci rektora.

 Akademický senát VŠUP vyzývá členy akademické obce k aktivní účasti ve volbách, především k podání návrhů na kandidáty na funkci rektora.

 

Návrhy kandidátů -                            

 do pátku 31. října 2014 do 16:00 hodin je možno podávat na sekretariát rektora VŠUP osobně, nebo doporučeně poštou. V případě odeslání poštou rozhoduje okamžik doručení.

 

 

 

Písemný návrh kandidáta obsahuje (dle čl. 32 Volebního a jednacího řádu):

 

a)      písemný souhlas navrženého kandidáta s kandidaturou,

b)      stručný životopis navrženého kandidáta s charakteristikou jeho působení na vysoké škole,

c)       stručné teze volebního programu,

d)      prohlášení kandidáta, že splňuje předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem č. 451/1991 Sb.
(Text prohlášení obdrží vedoucí pedagogové a bude k dispozici na sekretariátu rektora nebo ke stažení níže.)

e)      písemné prohlášení nejméně 30 členů akademické obce o tom, že souhlasí s kandidaturou navržené osoby.
(Formulář prohlášení obdrží vedoucí pedagogové a bude k dispozici na sekretariátu rektora nebo ke stažení níže.)

 

Materiály uvedené v odstavci b) a c) je kandidát povinen dodat též v elektronické podobě.

 

Předvolební veřejné zasedání -            

čtvrtek 13. listopadu 2014 v přednáškové místnosti č. 115 v 15hodin osobní představení kandidátů a jejich tezí akademické obci

 

Volební zasedání AS -                            

pondělí 24. listopadu 2014 AS rozhodne o kandidátovi na funkci rektora

 

 

 

Veškeré kroky, kterými AS organizuje a provádí volby, se řídí platným Volebním a jednacím řádem akademického senátu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze ze dne 23. dubna 2007. Volbu upravují konkrétně články 30 až 38.

Čestné prohlášení

Soubor ke stažení
Ke stažení
27 KB

Písemné prohlášení členů AO

Soubor ke stažení
Ke stažení
180 KB