ROČENKA ABSOLVENTŮ 2021
Vytvořeno: 25. 6. 2021 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Seznamte se s čerstvými absolventy magisterského studia UMPRUM.
V aktuální Ročence absolventů 2021 se objevují první profily našich čerstvých magistrů.

Stále se rozrůstající ročenku si můžete prohlédnout na našem webu v sekci Absolvent: https://www.umprum.cz/web/cs/rocenka-absolventu-2021