ROZHODNUTÍ REKTORA č. 10 ze dne 16. 3. 2020 o minimálním provozu školy v období karantény
Vytvořeno: 16. 3. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

ROZHODNUTÍ REKTORA č. 10

ze dne 16. 3. 2020

o minimálním provozu školy v období karantény

 

Rektor rozhodl s ohledem na rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a navazující opatření vlády o omezení volnosti pohybu takto:

 

  1. s účinností od 16. 3. 2020 je zajišťován pouze minimální provoz školy, pokud vážné provozní důvody nevyžadují přítomnost na pracovišti (rozuměj v prostorách školy) plní zaměstnanci své pracovní úkoly z domova prostřednictvím dálkového připojení k informačním systémům školy,

  2. pedagogičtí pracovníci zadávají úkoly studentům výhradně formou vzdálené komunikace a takto kontrolují jejich plnění,

  3. zaměstnanci přítomní na pracovišti postupují tak, aby se na nejvyšší možnou míru snížil kontakt s dalšími lidmi, k pracovním jednáním se přednostně užívají formy komunikace na dálku (e-mail, telefon, skype, atp.), a to i v případě komunikace mezi zaměstnanci aktuálně přítomnými ve škole, při osobních jednáních všichni dodržují nejmenší vzdálenost mezi osobami 1 m,

  4. vedoucí oddělení rozvrhnou pravidelné služby jednotlivých zaměstnanců v rámci oddělení tak, aby v každé místnosti byl přítomen nejvýše jeden zaměstnanec a zároveň se všichni střídali tak, aby byli vystaveni srovnatelnému riziku nákazy při cestách do práce, z práce a na pracovišti,

  5. všichni zaměstnanci, kteří se vrátili z rizikových zemí, jsou povinni dodržet ochrannou čtrnáctidenní karanténu, a to i v případě, že se z uvedené země vrátila osoba, se kterou sdílejí domácnost. Za rizikové země jsou ke dni vydání tohoto rozhodnutí považovány: Itálie, Německo, Rakousko, Španělsko, Francie, Velká Británie, Švýcarsko, Nizozemsko, Belgie, Švédsko, Norsko, Dánsko, Čína, Jižní Korea a Írán.

 

Jakmile aktuální nebezpečí nákazy pomine, rektor rozhodne o obnovení běžného provozu školy.

 

V Praze dne 16. 3. 2020

 

 

Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc.

rektor UMPRUM

Rozhodnutí rektora o minimálním provozu školy v období karantény