Soutěž Snížená produkce. Budoucnost pro UMPRUM
Vytvořeno: 7. 1. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Na konci prosince 2019 byly vyhlášeny výsledky interní soutěže Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Snížená produkce. Budoucnost pro UMPRUM. Ceny si odnesli Linda Havrlíková, Lenka Vacková s Bárou Procházkovou, Eduard Herrmann s Matějem Coufalem a Denisa Langrová s Lucianou Kvapilovou. Soutěž proběhla ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Českými centry.

Záměrem soutěže bylo iniciovat vznik uměleckých, designérských či architektonických projektů vztahujících se výzvám, jež na naši civilizaci klade prohlubující se environmentální krize a rychle postupující klimatická změna. Cílem je přitom obrátit pozornost od hmotných děl, produktů a staveb především k síti komplexních vztahů mezi nimi a k přírodnímu i sociálnímu prostředí, do nějž vstupují.

Do soutěže bylo celkem přihlášeno 29 projektů a ve dvoukolovém hodnocení byly oceněny 4 nejlepší. Byly uděleny dvě hlavní a dvě zvláštní ceny.
Jednu z hlavních cen získaly Luciana Kvapilová, studentka Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, s Denisou Langrovou z Ateliéru sochařství za projekt ADAPTORIAL.  Druhá hlavní cena byla udělena absolventkám Ateliéru designu oděvu a obuvi Lence Vackové a Barboře Procházkové za projekt Project SAPIENCE & Textile Mountain & Ty. Zvláštní cenu udělenou Ministerstvem životního prostředí za projekt Can You Feed Your Coat? dostala absolventka Ateliéru módní tvorby Linda Havrlíková a druhou zvláštní cenu, jejímž partnerem byla Česká centra, získali absolventi Ateliéru produktového designu Eduard Herrmann a Matěj Coufal.

Denisa Langrová a Luciana Kvapilová

Cesta za klimatickou spravedlností, vede skrz změnu vztahu k přírodě ale i změnu sociálních vztahů. Budeme muset proměnit naše návyky, které jsou nastavovány zaběhlými systémy a při tom nezapomínat na péči, sebeorganizaci, participaci a solidaritu. 
Video je manuálem pro organizování nehiercharických skupin. Citovaný text vychází z dokumentu  "Klimatická spravedlnost bude, jenom se to musí dobře zorganizovat aneb pracovní manuál pro místní skupiny" od občanského hnutí Limity jsme my.

 

Lenka Vacková a Barbora Procházková

Project SAPIENCE & Textile Mountain & Ty  propojuje práci Lenky Vackové a Barbory Procházkové. Propojením Project SAPIENCE Barbory Procházkové a  projektu Textile Mountain Lenky Vackové vzniká nová smysluplná alternativa produkce oděvu od volby ekologického materiálu až po výsledný produkt. Na workshopech může každý účastník zacyklit svou uživatelskou stopu, přebytkovým textiliím vdechnout nový smysl a přímo na místě si vlastnoručně ušít plnohodnotný oděv se skutečnou hodnotou, která se promítne v radosti, úctě k oděvu a dlouhodobosti, což je jeden z pilířů udržitelnosti. Současně účastník prohlubuje své myšlení v otázkách ekologie, manuální dovednost, která v počítačové době schází, a přitom je pro člověka tak přirozená. Zároveň získává vhled do hlubších kontextů, hodnotu ruční práce a negativní dopady módního průmyslu.

 

Linda Havrlíková

Eminentní se pro projekt stává využití lokálních možností pro oděvní tvorbu. Představovaný model malé oděvní produkce pracuje se dvěma lokálními obnovitelnými zdroji – ovčí vlnou, jako vstupní surovinou pro vyhotovení textilního materiálu a vodní energií jako zdrojem pro samotnou výrobu oděvů. Tento model uznává cyklicky opakující se přírodní zákony.

 

Eduard Herrmann a Matěj Coufal

Svépomoci vyrobená věc může být krásná, jestliže vlastníme správný návod. Šetříme tím nejen životní prostředí, ale i náklady na pořízení. Fenomén “Do it Yorself” nemusí být vnímán jen jako nízkonákladové, alternativní a neestetické řešení, jestliže se na téma podíváme podrobněji a s odstupem.
Vztah designéra k tomuto fenoménu je téma, které jsme se rozhodli analyzovat. Od historie po udržitelnost v současném prostředí a možné využití v budoucnosti.

Fotografie z předání cen

Denisa Langrová a Luciana Kvapilová - ADAPTORIAL

Barbora Procházková a Lenka Vacková - Project SAPIENCE & Textile Mountain & Ty

Linda Havrlíková - Can You Feed Your Coat?

Eduard Herrmann a Matěj Coufal - Do It Yourself