Studiolo Robotico R.U.R. - UMPRUM na Milano Design Week 2019
Vytvořeno: 14. 4. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Studiolo Robotico R.U.R.

9. - 14. 4. 2019
Ventura Future 2019, BASE Milano, Via Bergognone 34, Milano, Italy

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pro letošní Milano Design Week připravila speciální performativní instalaci Studiolo Robotico R.U.R. vycházející z divadelní hry Karla Čapka "R.U.R". Na jejím vzniku se podíleli studenti oborů designu, ilustrace, skla, módy a typografie.

Výstava svým názvem odkazuje na kabinet určený pro vědecké a spekulativní bádání (studiolo), ale zároveň na futuristickou divadelní hru "R.U.R. - Rossum´s Universal Robots" z roku 1921. Tato - téměř sto let stará - technická utopie o produkci umělých pracovních sil je dílem spisovatele Karla Čapka; za vynálezem slovního novotvaru "robot" byl údajně autorův bratr - spisovatel a malíř Josef Čapek, který v letech 1904-1910 studoval na UMPRUM v Praze.

"Už delší dobu jsme chtěli nějak zpracovat a zachytit současný vývoj a stále více se prohlubující kontrasty mezi původními a novými moderními technologiemi. Jako ideální zdroj inspirace i pojítko nám posloužilo právě dílo Karla Čapka R.U.R., v němž autor prostřednictvím sci-fi žánru nastolil téma robotizace, umělé inteligence, a v neposlední řadě uvedl do celosvětového jazykového úzu - nejen pro designéry klíčové - slovo "robot"". Karel i Josef Čapkové ovšem jasně upozorňovali i na rizika tohoto technokratického robotizovaného systému a cenili si i opačného principu: ruční práce," říkají k výběru tématu kurátoři Lada Hubatová-Vacková a Jan Němeček.

Instalace studentů UMPRUM volně odkazuje na Čapkovu divadelní hru a zároveň v aktualizovaném kontextu demonstruje hledání hranic mezi tradičním, manuálně řemeslným přístupem a plně automatizovanými, digitálními technologiemi. "Studiolo Robotico R.U.R" je v čapkovských intencích dvojaké: jak zvědavě otevřené novým experimentům, tak zatvrzele staré; vytvořené jednou z algoritmů a datových struktur, jindy kreslené tužkou nebo štětcem, vycházející jak z apriorního plánu, tak z okamžité intuice. Celkový design se skládá z datových ne-věcí, ale i analogových hmatatelných věcí; realizovaných pomocí robotického ramene nebo rukou z masa a kostí. Celková instalace je vážná i groteskní, vztahuje se k minulosti i k budoucnosti, je svou povahou záměrně retro-futuristická", popisuje myšlenku projektu jeho kurátorka Lada Hubatová-Vacková, která stála také za úspěšnou výstavou EPHEMERAL_ETERNAL, která se dostala mezi TOP 40 Milano Design Week 2017.

Pojetí celé instalace připomíná obří automat s řadou technických detailů, robota vykonávajícího různé funkce. Jeho jádro tvoří studio robotického portrétování, které zvnějšku funguje zdánlivě na vysoce automatizované úrovni. Ve skutečnosti jsou portréty, které si návštěvníci můžou nechat vytvořit, malovány ručně, v mechanismu technicistního objektu ukrytými ilustrátory. Tato část instalace přímo navazuje a rozvíjí úspěšný projekt ateliéru ilustrace nazvaný "L´Atelier automatique" z roku 2014. Instalace Studiolo Robotico R.U.R. také představí performanci "Birth of The Future Behind Glass", jejíž koncept propojuje tradici rukodělné výroby a zdobení skla s novou, robotizovanou technologií. Ručně vyráběné křišťálové vázy sklárny Moser budou na místě dekorovány pomocí air-brush digitální technologie a speciálního softwaru. Celý tento mechanismus budou obsluhovat studenti a studentky v uniformách robotů volně navazující na scénograficko-kostýmní pojetí R.U.R. z dvacátých let.

K výstavě je zároveň vydán katalog podrobně seznamující s myšlenkou celého projektu i jednotlivými performancemi.

 

Studentský výstavní tým:
Designéři: Aneta Honzová, Dita Lešovská, Terezie Lexová, Daniel Pokorný, Jitka Šemberová, Barbora Vildová, Petr Vykoukal
Glass performance: František Jungvirt 
Ilustrace: Jakub Bachorík, Jindřich Janíček, Jakub Plachý, Magdalena Rutová, Tereza Šiklová
Video: Patrik Trska
Kostýmy: Ondřej Kinský
Grafický design: Matúš Buranovský, Jakub Plachý
Typo: Matyáš Machat 

Kurátoři: Lada Hubatová-Vacková, Jan Němeček
Produkce: Michaela Kaplánková

Foto: Tomáš Zumr