Independent Spirits - Subversive Tactics
Vytvořeno: 9. 11. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 

Ve dnech 6. 11. – 15. 12. 2015 bude České centrum v New Yorku hostit společnou prezentaci tří hlavních pražských uměleckých škol Prague Art Academies: Independent Spirits. Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Akademie múzických umění a Akademie výtvarných umění se v New Yorku představí výstavou kurátorovanou významným českým umělcem Zbyňkem Baladránem, projekcemi, performancemi a přednáškami. Jedná se o druhou takto rozsáhlou spolupráci pražských uměleckých škol na prezentaci v zahraničí.

 

Společná prezentace AMU, AVU a UMPRUM v New Yorku je zaměřena na aktuální tvorbu studentů. V roce 2013 se podobným způsobem úspěšně prezentovaly Akademie múzických umění a Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Pekingu. Tentokrát byla ke spolupráci přizvána i Akademie výtvarných umění. Záměrem, stejně jako v Pekingu, je ukázat, jak tvoří mladí umělci v Praze. Oproti prezentaci v Pekingu je v New Yorku kladen větší důraz na osobní přítomnost studentů, performance a semináře pro odbornou veřejnost.

Hlavním bodem programu je výstava Subversive Tactics (17. 11. – 15. 12. 2015), jejímž kurátorem je Zbyněk Baladrán, umělec, jehož díla nedávno vystavilo prestižní newyorské Muzeum moderního umění a který je rovněž držitelem ceny Osobnost roku za umělecký počin 2014. Jeho osobnost dává i výstavě Subversive Tactics výrazné rysy. Vybraná díla se dotýkají aktuálních témat ve společenském i politickém smyslu. Odráží se v nich principy, jako je nesnášenlivost nebo pochopení druhého.

Další program zahrnuje přednášky o české fotografii, diskusní panely, projekce režírovaných, animovaných i dokumentárních filmů z FAMU a UMPRUM. Výběr děl je výsledkem volby pedagogů jednotlivých škol.

 

10. 11.–15. 12. 2015

Czech Center New York
321 E 73rd St, New York

 

V rámci oslav 130 let od svého založení se Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze spolu s Akademií výtvarných umění v Praze a Akademií múzických umění v Praze představí na výstavě a řadě doprovodných akcí v Českém centru v New Yorku. Projekt, podpořený dotací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, si klade za cíl zdůraznit jedinečnost a vzájemnou spolupráci třech pražských uměleckých škol.

Ústřední součásti projektu je skupinová výstava „Subverzivní taktiky“, kterou připravil umělec a kurátor Zbyněk Baladrán. Mezi studenty pražských uměleckých škol hledal takové, kteří mají výstavní zkušenosti a svou prací již v průběhu studia přispívají k rozvoji aktuální debat na poli současného umění. Z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Zbyněk Baladrán ve spolupráci s Karlem Císařem na výstavu přizval Annu Ročňovou a Jana Boháče, Lucii Rosenfeldovou, Barboru Švehlákovou, a Maxe Dvořáka. Ročňová s Boháčem se ve svých sochách a instalacích věnují různým formám materiality, Rosenfeldová a Švehláková ve videích zkoumají ideologickou produkci subjektivity a proměny způsobů práce a Max Dvořák ve videích a fotografiích tematizuje modely autority, podřízenosti, zla a zneužití moci. Na jejich instalacích si kurátor cení „schopnosti podvracet kulturní hegemonie a otevírat nové pohledy na stávající společenskou a politickou situaci“.

Výstavu „Subverzivní taktiky“ doprovodí samostatné prezentace autorských publikací studentů fotografie, projekce videí (Martin Kolarov, Matěj Al-Ali, Štěpán Pech, Martin Hrubý) a animací v rámci Maratonu studentských filmů.

Autory vizuálního řešení výstavy a doprovodných tiskovin jsou Jan Novák a Štěpán Marko.

text: Karel Císař