Trendence Graduate Barometer
Vytvořeno: 5. 11. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Víte, že v roce 2014 studenti UMPRUM hodnotili školu i sami sebe v porovnání s českým a evropským průměrem např. takto?

 

·         Seberealizace v zaměstnání  je pro ¾ z vás důležitější než peníze (zatímco český i evropský průměr je pouhá ½)

 ·        Své studijní výsledky hodnotí  42% z vás jako nadprůměrné (zatímco český průměr je 25% a evropský 38%)

 ·        Optimálně připraveno na svoji kariéru se cítí 53% z vás (zatímco český průměr je pouhých 28% a evropský 42%)

 ·        Obavy z budoucnosti má pouze 20% z vás (zatímco český průměr je 44% a evropský dokonce 62%)

 

To a mnohem více se dozvíte vy i my ze zprávy o šetření mezi studenty prostřednictvím ankety Graduate Barometr 2016

 

Máte-li chuť se zúčastnit, klikněte na  www.trendence-gradbarometer.eu