Mezinárodní programy a mimořádné opatření
Vytvořeno: 13. 3. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Mezinárodní programy a mimořádné opatření

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu ode dne 12. března 2020 od 14:00 Dům zahraniční spolupráce za souhlasu MŠMT přijal následující opatření:

•  Nové zahraniční výjezdy žáků, studentů, pedagogických, nepedagogických, akademických, neakademických pracovníků a dalších pracovníků ve vzdělávání, financované z programů administrovaných DZS se nebudou zahajovat.

•  Žákům, studentům, pedagogickým, nepedagogickým, akademickým, neakademickým pracovníkům a dalším pracovníkům ve vzdělávání, kteří realizují zahraniční pobyt financovaný z programů administrovaných DZS, se doporučuje zvážit návrat do ČR.

•  Zahraničním studentům se doporučuje kontaktovat vysílající institucinebo zastupitelský úřad.

 

Pro více informací prosím kontaktujte:
Lucie Durcová
vedoucí informačního a komunikačního oddělení
tel: +420 733 125972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz

InfoDeskDZStel: + 420221850100, e-mail:info@dzs.cz
Dům zahraniční spolupráce