Dějiny umění na dnešní UMPRUM
Vytvořeno: 5. 4. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze pořádá již 27. cyklus veřejných přednášek. Tentokát jsou spojujícím tématem jednotlivých prezentací "Dějiny umění na dnešní UMPRUM".

Od 19. dubna se můžete těšit na pravidelné vystoupení některého z renomovaných kunsthistoriků a pedagogů Katedry teorie a dějin umění UMPRUM:


19. 4. 2016
Kaliopi Chamonikola: Od gotiky k renesanci. Styl, jeho proměny a funkce
Přednáška se bude zabývat otázkami stylu, jeho funkce a významu, který s sebou nese. Jedním z dílčích témat bude změna malířského rukopisu na počátku 16. století, popř. důvody pro použití příslušných formálních prostředků. Pokusí se o společenskou a obsahovou interpretaci formálních a  uměleckých fenoménů na příkladu několika malířských exemplářů a jejich vazby na objednavatele a způsob jejich reprezentace.


26. 4. 2016
Johana Lomová: Textilní obraz. Diskuze o textilním výtvarnictví v Československu 50. a 60. let
„Technika reprodukce se stala novou metodou umělecké produkce,“ napsal v roce 1958 Jindřich Chalupecký ve stati Výroba umění věnované tzv. filmovému tisku. Tehdy ještě jako zaměstnanec Textilní tvorby, respektive Ústavu bytové a oděvní kultury vyjádřil přesvědčení, že právě tento postup nanášení obrazů na látku odpovídá modernímu pojetí tvorby uměleckých děl. V přednášce bude na pozadí proměňující se politické situace v době předcházející i následující publikování Chalupeckého textu uvedena československá diskuse o podobě a funkci textilu i jeho vazbě k volnému umění, kterou lze jednoduše popsat jako postupný odklon od hledání nového umění sériových textilních obrazů k tradičnější autorské tapisérie.

 

3. 5. 2016
Jindřich Vybíral: Tvrdý kámen a jeho svit. Pokus o interpretaci vídeňského díla J. Plečnika
Přednáška se zabývá žulovým obkladem fasády Zacherlova domu ve Vídni, rekonstruuje původní kontext tohoto díla a z něj vyvozuje záměry architekta i jeho stavebníka.

 

10. 5. 2016
Lada Hubatová-Vacková: Historizace ještě čerstvého. Pokus o retrospektivní výklad designu Olgoj Chorchoj
Přednáška představí design Jana Němečka a Michala Froňka, kteří pod značkou Olgoj Chorchoj spolupracují od roku 1990. Pokusí se o vystopování a pojmenování klíčových etap jejich tvorby v širších souvislostech.


17. 5. 2016
Milena Bartlová: Kniha číslo IVB24. Přednáška s performativními prvky
Performativní přednášky patří novým možnostem umělecké praxe v rámci jejího obratu k vědě. Zároveň se také v dějinách umění objevuje i využívání performativních prvků v přednáškách příslušejících do standardního vědeckého systému. Na jedné straně se tím rozvíjí dávno známá, až banální skutečnost, že živá vědecká přednáška má v určité míře vždy charakter "vystoupení", na druhé straně tím badatelé reagují na potřebu vzít v úvahu trojrozměrnou, konkrétní věcnost studovaného objektu, již nelze obsáhnout jen slovní reprezentací.

 

Připravil a uvádí Jindřich Vybíral

 

Začátek přednášek vždy v 18.30 hodin

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Nám. Jana Palacha 80, Praha 1
1. patro, posluchárna č. 115

 

Vstup zdarma