UMPRUM 130
Vytvořeno: 6. 11. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze máte nyní možnost poznat zevrubně.

Česká televize natočila nový dokument o historii a současnosti školy a diváky seznamuje s jednotlivými pedagogy, výukou, dílnami a prostředím, které i během výstav Artsemestr a Diplomky zůstává návštěvníkům skryté.

 

Nový dokumet UMPRUM 130 můžete zhlédnout pod tímto odkazem: http://www.ceskatelevize.cz/porady/11078706854-umprum130/

 

O dokumentu:

Dokumentární film o budově, která letos oslaví výročí 130 let obdivuhodné symbiózy umění a řemesla. Režie Jakub Skalický

Neexistuje snad jediná oblast našeho života, do níž by nějak nezasahovala Vysoká škola uměleckoprůmyslová, neboli UMPRUM. Výrobky jejích absolventů nás obklopují ve dne i v noci, v práci, doma, ve veřejném prostoru. Nejen tam, kde umění čekáme a proto i vnímáme, ale i tam, kde jsme si jej, jako třeba v designu každodenních předmětů, navykli přehlížet. Vydáme se po jejich stopách do míst, kde se zrodily jejich první plány, nebo kde jim byl často poprvé vdechnut život.

Založena byla v roce 1885 jako Umělecko-průmyslová škola v Praze a ve své době byla jedinou státní uměleckou školou v Čechách. Jejím úkolem bylo podle „vychování v umění dovedných sil pro umělecký průmysl a vycvičení učitelských sil pro vyučování uměleckoprůmyslové a pro učitelství kreslení na školách středních“. Tak se začal příběh instituce, kde zpočátku učili třeba Josef Václav Myslbek nebo Jakub Schikaneder, a jíž absolvovali osobnosti jako Josef Čapek, Jan Zrzavý, Václav Špála, Josef Gočár nebo Jiří Trnka.

Zroj: web České televize