UMPRUM - 17. listopad 2016 - náměstí Jana Palacha
Vytvořeno: 21. 11. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Prof. akad. arch. Jindřich Smetana, rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové - pro akademickou obec

 

17. listopad -  Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studenstva

K datu se váží hned dvě události. První z roku 1939, kdy byly české vysoké školy násilně uzavřené nacisty, 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků bylo popraveno a 1200 studentů internováno v koncentračních táborech. Druhá se váže k roku 1989, ke studentským protestům na Národní třídě, které byly Veřejnou bezpečností násilně potlačeny a tím spustily sametovou revoluci, která byla provedena v podstatě bez násilí a na základě vzájemného dialogu.

Tento svátek oslavují všechny vysoké školy v republice.

 

JS - Komentář rektora k „incidentu“:

V posledních letech se stalo tradicí, že se naše škola 17. listopadu otevírá veřejnosti a zájemcům o studium v rámci dne otevřených dveří UMPRUM.

Velmi si vážíme skutečnosti, že se naše historická budova (postavená v roce 1885) nalézá téměř v samém centru Starého Města po boku mnoha dalších akademických a múzických institucí a jsme rádi, že duch těchto institucí je pro náměstí Jana Palacha tak charakteristický.

Nemám v úmyslu rozebírat volbu právě tohoto místa a právě v tomto datu Blokem proti islamizaci (dříve proti islámu) pro jejich demonstraci s podtitulem Za skutečnou demokracii proti nevoleným "ELITÁM."  Nemohl jsem tou dobou být ani na náměstí, ani ve škole. I když jednoznačně odsuzuji šíření projevů nenávisti v české společnosti, nejsem nadšen, že studenti na provokativní projevy shromáždění vůbec reagovali. A to i s vědomím, že jim xenofobní nacionalistické projevy mohly lézt na nervy. Nakonec jsem alespoň rád, že se studenti pokusili svůj protest řešit s nadhledem a humorem, byť to adresáti nebyli s to pochopit. Bohužel vše totiž nasvědčuje tomu, že demonstrantům s největší pravděpodobností o nějakou konfrontaci šlo.

 

JS - osobní komentář k migraci, velkorysosti a patriotismu:

Mám rád různorodost lidí, s nimiž se setkávám v zahraničí i tady, ale osobně jsem velmi rezervovaný k bezbřehému multikulturalismu v rámci Evropy a slovo „bezbřehému“ zdůrazňuji. Všichni lidé přicházející do Evropy nebo v Evropě již žijící trvale - Čechy nevyjímaje - mají být vzděláváni v evropských životních hodnotách a přijmout je za své.

Zde si dovolím volně citovat z textu Daniela Kroupy: Vstřícné osvojení hodnot svobodného života a principů demokracie musí být podmínkou udělení občanství imigrantům.

Pokusy o přijetí všech vykořeněných lidí z přední Asie nebo Afriky do odlišného evropského kontextu natrvalo, aniž by jej přijaly za svůj, považuji za nešťastné. Nešťastné pro obě strany!

To však neznamená, že nemáme lidem, kteří jsou v nouzi, pomoci! Musíme však zodpovědně hledat, jaká pomoc je skutečně smysluplná. A určitě nás to taky bude něco stát. Čas od času se nám Čechům i v této věci daří být velkorysými a schopnými. Tady i za hranicemi Evropy. A na takové úspěchy jsem jako Čech a český patriot také hrdý.

 

·         Když se nesnášenlivost – jak vidíme na blízkém východě – bezostyšně zaštiťuje islámem, je to nepřijatelné.

·         Když nesnášenlivost na druhé straně účelově spojuje vlastenectví s bojem proti islámu (dnes je to toto, zítra …), je to zrovna tak nepřijatelné.

 

Tak si obvykle demagogové pokrytecky připravují podmínky pro cílenou manipulaci lidí.

 

Na závěr:

6. 5. 2016 - Pětačtyřicetiletý právník Sadiq Khan byl zvolen a stal se prvním muslimským starostou britské metropole Londýna!
V této době a s jejich zkušeností - klobouk dolů!

 

 

Jindřich Smetana                                                                                                                                          20. 11. 2016