UMPRUM má nového rektora. Je jím prof. Jindřich Vybíral.
Vytvořeno: 1. 2. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

UMPRUM má nového rektora. Je jím prof. Jindřich Vybíral.

Ve čtvrtek 31. ledna byl prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc. jmenován prezidentem ČR do funkce rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Na tuto pozici nastupuje již v pátek 1. února 2019 po osmiletém působení prof. ak. arch. Jindřicha Smetany.

Nový rektor UMPRUM prof. Vybíral plánuje navázat na práci svého předchůdce a kromě projektu Mikulandská chce například pokračovat v přípravě programu restaurování užitého umění, zintenzivnit spolupráci s průmyslem a dále podporovat umělecký výzkum. Mimo to chce prohloubit téma internacionalizace, rozšířit mezioborovou spolupráci a zaměřit se na téma společenské odpovědnosti.

„Více než staleté trvání školy jako špičkového uměleckého učiliště v českých i evropských souvislostech představuje závazek. Škola si musí i v novém století uchovat své jedinečné postavení. Musí nadále zaručovat vysokou úroveň výuky, která naplňuje potřeby studentů, ale je jim také výzvou k dalšímu růstu. UMPRUM bude i nadále prostředím, v němž se daří talentům“, říká nový rektor UMPRUM prof. Jindřich Vybíral.

Nástup nového rektora nepřinese velké změny v sestavě vedení školy. Pouze profesora Jiřího Pelcla ve funkci prorektora pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci nahradí současný vedoucí Ateliéru tvorby písma a typografie a vedoucí Katedry grafiky MgA. Radek Sidun. Ve své funkci nadále setrvávají prorektorka pro věci studijní Ing. Jarmila Kemrová, prorektor pro vědu a výzkum Mgr. Cyril Říha, Ph.D. a kvestor Mgr. Petr Pelcl. Emeritní rektor profesor Jindřich Smetana i jeho předchůdce a nejbližší spolupracovník profesor Jiří Pelcl budou se školou i nadále spolupracovat.