UMPRUM na Designbloku 2020
Vytvořeno: 11. 10. 2020 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vytvořeno: 11. 10. 2020
Vytvořeno: 11. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

Milan Pekař na Designbloku hned dvakrát

Vytvořeno: 11. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

D2 UMPRUM + Vary Guide

Vytvořeno: 11. 10. 2020
Vytvořeno: 11. 10. 2020
Vytvořeno: 11. 10. 2020
Vytvořeno: 11. 10. 2020
Vytvořeno: 11. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

Terezie Lexová & Štěpán Smetana - Infinite

Vytvořeno: 11. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

František Jungvirt - CHRIST’S FAMILY

Vytvořeno: 11. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

Martin Papcún - brýle z buvolí rohoviny

Vytvořeno: 11. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

Dominika Petrtýlová - Black Angel

Vytvořeno: 11. 10. 2020
UMPRUM na Designbloku 2020 

IHOR Sáry Matysové a Ihora Sabadoshe

Vytvořeno: 11. 10. 2020
Vytvořeno: 11. 10. 2020

UMPRUM na Designbloku 2020

7. 10. – 11. 10. 2020

 Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

 

Ani v letošním roce nebudou na přehlídce designu Designblok chybět prezentace ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. UMPRUM tentokrát prezentuje pestrou škálu různorodých projektů. Na novém místě, v Openstudiu, v Gabriel Loci se představí tvorba hned pěti ateliérů – Ateliéru K.O.V., Ateliéru Keramiky a porcelánu, Ateliéru architektury III a nakonec společný projekt Ateliéru designu oděvu a obuvi a Ateliéru fotografie II.

Ateliér keramiky a porcelánu veřejnosti představí své projekty, které vznikaly za posledního půl roku, kdy výuku i zadaná témata ovlivnila pandemie covidu. Studenti se v této situaci museli vyrovnat s absencí školních dílen a využít lokální zdroje materiálů. Vyrazili do krajiny svých domovských měst v Čechách a na Slovensku, prozkoumávat opuštěné lomy, zaniklé cihelny i menší lokální zdroje hlín a jílů. Součástí prezentace bude výzkumná/experimentální část vycházející z nutnosti hledat nová řešení ve zpracování lokálních materiálů a mapování jejich výskytu. Druhá část projektu prezentuje vlastní umělecké výstupy inspirované Komenského meditací nad procházením krajinou života obsaženou v knize Labyrint světa a ráj srdce. Studenti zde tématizují motivy cesty/krajiny, hledání smyslu životní poutě a návratu k řemeslu.

Ateliér K.O.V. (Koncept-Objekt-Význam) pracuje s tématem "ZROZENÍ - inspirace přírodou”. Téma připomíná, že život na zemi je neoddělitelně spjat s přírodou, která je dodnes bohatým zdrojem poznání ve všech vědních a výtvarných oborech.  K vidění budou výsledné studie realizované v bronzu nebo ve stříbře metodou odlévání do ztraceného vosku. 

 Ateliér architektury III ve své expozici Hacking The Nature: Permascapes: Nový ekologický design přírody reaguje na aktuální environmentální krizi. Vybrané projekty budou prezentovat studentské vize designu nových ekosystémů v různých měřítkách, zaměřené na aktuální problémy, témata či fenomény v kontextu Nové ekologie přírody.  Instalace a projekty mají ambici představit možnosti funkční implementace organické krajiny v rámci nových prostorových kompozic. Hledají symbiózu mezi přírodním a technickým a hledají tak novou biodiverzitu.

 Expozice Ateliéru fotografie II a Ateliéru designu oděvu a obuvi je spíše postavena na bázi performativního projektu. V rámci něj bude možné vidět fotografický ateliér, ve které studenti uplatní své nápady ve stylingu, make-upu a vytváření scén.

 

Další vystavující z UMPRUM

Erste Premier Talent Display
Tereza Sluková, Karolína Vintrová, Marieta Tendenacová, Marie Urbánková, Tatiana Piussi
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

Anna Jožová - GAIA
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5,
Sektor A/ 2. patro, A.239

Ondřej Stára - To bude peněz, to bude peněz.
Arthouse, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada, Praha 5

Petr Vykoukal a Natálie Navrátilová – The Fountain
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5,
Sektor B/ 2. patro, B.204

Narcissus Vases Mariety Tendenacové v rámci Arthouse
Arthouse, Letohrádek Kinských, Kinského zahrada, Praha 5

Dita Lešovská a Jitka Šemberová - Shift object series
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5, místo A216

D2 UMPRUM + Vary Guide
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5, místo 234

Dominika Petrtýlová - Black Angel
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5, Sektor B/ 2. patro, B.208

Terezie Lexová & Štěpán Smetana - Infinite
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5

Franitišek Jungvirt - CHRIST’S FAMILY
ARTHOUSE, Národopisné muzeum v Letohrádku Kinských, Kinského zahrada 98, Praha 5

 

 

 

Milan Pekař
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5, místo A219
Výstava Popovrchu, Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Martin Papcún – brýle z buvolí rohoviny
Openstudio, Gabriel Loci, Holečkova 106/10, Praha 5, místo A230