UMPRUM na Open Square Festival
Vytvořeno: 20. 4. 2018 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová se opět zúčastňuje Open Square festival. V rámci tohoto programu můžete navštívit výstavu Design Treat Café v Galerii UM a speciální prezentaci představující absolventy Ateliéru K.O.V. , nebo výstavu Přetlak, během které jsou pro Vás připraveny dvě komentované prohlídky. 

 

DESIGN TREAT CAFÉ
Projekt ateliéru K.O.V. - Design Shop, Café a program přednášek na téma umění, architektura a design.

Galerie UM
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
Nám. Jana Palacha 80, Praha 1

13. 4. – 2. 6. 2018
Otevřeno pondělí - sobota, 10 – 18 h
Vstup zdarma

Doprovodný program v rámci festivalu Open Square
28. 4. 2018 od 19 h
Prezentace absolventů Ateliéru K.O.V.
Absolventi Ateliéru K.O.V., který na UMPRUM vede doc. Eva Eisler, představí svoji práci po ukončení studia. Poslechnout si návštěvníci mohou například nositelky cen Czech Grand Design Nastassiu Aleinikavu, Janju Prokić a další.

Projekt ateliéru K.O.V. je o propojení smyslů, o dialogu, o sdílení, o inspiraci, o prostoru, o vnímání jeden druhého, o vítání kolemjdoucích, o týmové spolupráci, o tvůrčích příbězích, o pohoštění a setkávání u dlouhého stolu, o vůni dobré kávy a čerstvého chleba…
Ateliér K.O.V. (koncept, objekt, význam) se pod vedením doc. Evy Eisler etabloval jako volná kreativní platforma nesvázaná předem danými typologiemi a médii, ale spíše hledá ideální řešení a odpovědi na obecná témata napříč řemeslnými dovednostmi, výtvarným myšlením i libovolným uchopením aplikovaného a volného uměleckého projevu.  V našem improvizovaném Design Shopu nabízíme k prodeji výběr ze současné tvorby studentů.
Kurátoři: Eva Eisler, Peter Demek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘETLAK
Výroční výstava Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (UMPRUM)

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
17. listopadu 2, Praha 1

!V sobotu 28.4. v průběhu festivalu Open Square je vstup na výstavu PŘETLAK v Uměleckoprůmyslovém museu ZDARMA!

26. 4. – 17. 6. 2018
Otevřeno úterý 10 – 20 h, středa – neděle, 10 – 18 h

Doprovodný program v rámci festivalu Open Square
28. 4. 2018 od 11 h a od 16 h
Komentovaná prohlídka výstavy za účasti kurátorky Johanky Lomové a vystavujících studentů.

Výroční výstava pražské UMPRUM představuje výběr nejlepších studentských prací vzniklých v letech 2016 a 2017. Kurátoři chtějí ukázat, jak různorodé jsou přístupy posluchačů školy a soustřeďují se především na ta díla, která překračují hranice očekávatelného: Textil zde slouží jako závěsná stěna pro květiny, město budoucnosti je vestavěno z kombinací tvaru rybářského splávku a volný umělec přepisuje ručně knihy. Přetlakem je tak míněn přetlak kreativity, přetlak bořící strukturu zažitých rámců, ale i přetlak směřující ven mimo chráněný prostor školy. Princip není přítomen jen v samotných pracích, je myšlenkou definující i velkorysý architektonický koncept celé výstavy.
Kurátoři: Johana Lomová, Roman Vrtiška, Vladimír Žák