UMPRUM na přehlídce Pokoje 4
Vytvořeno: 19. 10. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Sedm ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se účastní přehlídky mladého umění Pokoje IV. Prostory opuštěného paláce v Cihelné ulici č. 4 mimo jiné oživí expozice Ateliéru malby, Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace, Ateliéru supermédií a Ateliéru průmyslového designu. 

Ateliér architektury II uvede projekt A2 TV - vlastní televize, kde se za obrazovkou odehrává život Atelieru A2. Kresby, fotky, vizualizace, hudba, výkresy a večírky jsou náplní televizního programu. Harmonie neuspořádanosti vede k živelnému životu originální televizní stanice.  

Ateliér architektury IV pracuje s tématem "Oheň a architektura". Už proto, že oba tyto elementy jsou spojeny odvěkým vztahem. Ohniště je ústředním místem lidských obydlí, životně důležitým zdrojem nejen tepla, ale i možnosti přípravy pokrmů. Instalace vede k zamyšlení nad tím, co je v architektuře to podstatné - prapůvodní. Reaguje na současné události světa a upozorňuje na pospolitost a teplo rodinného kruhu. Sleduje se proces přetvoření hmoty v něco nehmatatelného, avšak pronikavého a pro lidskou komunitu nezbytného. Už je jen na každém, zdali přispěje svým dílem a předá energii dál.

Ateliér intermediální konfrontace volí minimalistickou instalaci s dvěma rybkami, jejíž pracovní název je "Ty a já".

Toto a více můžete vidět od 23. 10. do 1. 11. 2015.

Cihelná ul. 4, Praha 1 - Malá Strana