UMPRUM nově otevírá Ateliér designu a digitálních technologií
Vytvořeno: 1. 7. 2021 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

 Vysoká škola uměleckoprůmyslové v Praze otevírá od zimního semestru 2021/2022 nový Ateliér designu a digitálních technologií. Ateliér povedou Jan Netušil a Jiří Hölzel, které spojuje nadšení pro experimentování s novými médii, digitální technologií a přirozené sledování technologických a vývojových trendů. Do nového ateliéru je možné se hlásit do konce měsíce července 2021, a to jak k bakalářskému, tak navazujícímu magisterskému studiu.

 „Vznikající tvář nového ateliéru vnímáme jako odpovědnost, ale i jako výzvu v rámci liberalizace tohoto procesu, která klade velkou část zodpovědnosti na samotné studenty. Od tohoto formátu očekáváme flexibilitu a intenzivnější zapojení samotných studentů do procesu výuky, samotného formování ateliéru, sdílnost praktickou tak i intelektuální. Součástí tohoto procesu by mělo být sebepoznání, otevřenost nejrůznějším tématům, kritické bádání po hlubších spojitostech a “návratu” k nadšenecké analýze, až dětské hravosti.
 Základní premisou pro vytvoření odborně umělecko-technologického klimatu by mělo být, aby si studenti za dobu studia vyzkoušeli a poznali široké spektrum digitálních/interaktivních médií, mezi něž patří; virtuální/augmentovaná realita, motion design, gamifikace, elektrotechnika, kybernetika aj. Technické vybavení bude součástí nové budovy, ale i samotného ateliéru. Odborně-teoretická část mimo základní studijní program bude naplněna formou workshopů, hostovaných přednášek umělců a odborníků, spoluprací s jinými školami a institucemi,“ nastiňují zaměření nového ateliéru Jan Netušil a Jiří Hölzel.

 Nový vedoucí ateliéru Jan Netušil pracuje jako motion designer a art / Technical director ve studiu Oficina. Specializuje se především na interaktivní multimediální projekty a animovanou rafiku. Je spoluzakladatelem platformy Muovo a spoluorganizátorem stejnojmenné mezinárodní konference. Asistentem vedoucího bude Jiří Hölzel, který se kromě nejrůznějších digitálních technologií soustředí na zkoumání počítačových her.

 Přesto, že jsou oba vytížení nejrůznějšími projekty, cítí nutkání podělit se o své zkušenosti a vrátit tak na akademickou půdu upgradované penzum nabytých zkušeností a pokusit se o formování něčeho nového.

 Podrobné informace o novém ateliéru i instrukce k přijímacímu řízení naleznete zde: https://www.umprum.cz/web/cs/digitalni-technologie?r=1