UMPRUM pořádá LETNÍ KURZ KRESBY A MALBY
Vytvořeno: 30. 6. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Termíny kurzů:

První kurz:    3. 8.   –  12. 8. 2015

Druhý kurz:  14. 8. –  23. 8. 2015

Třetí kurz:     7. 9.   –  16. 9. 2015

 

KURZY KRESBY
Vede: Mgr. A. Libor Kaláb, MgA. Zbyněk Sedlecký

Kurz figurální kresby
Kurz je koncipován tak, aby uchazeči na výtvarné školy, ale i lidé kteří se jen chtějí zdokonalit v kresbě, si mohli nastudovat pod odborným vedením ztvárnění lidského těla, jeho proporce, anatomii a specifika a to pak rozvíjet v klasické akademické kresbě.

 

Kurz nefigurální kresby
Výuka je určena pro uchazeče o studium architektury a designu (ale nejen pro ně). Zde je náplní kurzu studium perspektivy, vidění prostoru a ztvárnění předmětů a věcí kolem nás. Z čistě studijních úkolů pak vychází volnější, individuální část, kde se posluchači kurzů naučí základům ztvárnění architektonických a designových návrhů. Nechybí ani úkoly, kde se rozvíjí kreativita, fantazie a výtvarná polemika se současným designem.

Oba kurzy jak figurální, tak nefigurální lze po individuální domluvě libovolně kombinovat. Pak je možné pracovat např. na figuře v architektuře, vztahu věcí k lidské postavě, struktuře a povrchu věcí v konfrontaci s vnějším a vnitřním prostorem.

Kurzy jsou vhodné jako příprava na umělecké výtvarné školy.

K dispozici je několik modelů, papíry, kreslící prkna pro kresbu a malbu.

Po skočení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu kresby.

 

KURZ MALBY
Výukový program malby je koncipován, jak pro začátečníky, tak pro žáky s pokročilými znalostmi. To znamená, že ke každému se přistupuje individuálně, aby si co nejdříve osvojili základní technické znalosti malby (materiály, příprava podkladů, vypínání plátna, charakteristika a použití jednotlivých technik – olej, akryl atd) a tyto mohl dále rozvíjet ve své tvorbě. Další stupeň výuky – realizace svého vlastního díla v celém svém vývoji – od počátečních skic, kompozice, výběru technik a materiálů – až po konečnou realizaci obrazů. Součástí je i konzultace domácích prací, které nemusí přímo souviset s výukovým programem.

Kurz je vhodný jako příprava na umělecké výtvarné školy.

K dispozici jsou malířské stojany, papír, tužky a uhel.

Ostatní materiál – plátna, barvy atd., je potřeba přinést s sebou.

Po skončení kurzu mají posluchači možnost obdržet Certifikát o absolvování kurzu malby.

 

Případné odborné dotazy zodpoví vedoucí kurzů  Mgr.A. Libor Kaláb –  tel.728 720 620.

 

Kurz probíhá denně od 13:00 do 20:30 v atelíéru kresby a malby VŠUP m. č. 313 / 3.patro

Cena : 7.000,- Kč, sleva 20% pro studenty SŠ i VŠ (platí pouze pro denní studium), úhrada převodem (možnost dvou splátek) na účet 19-5599810247/0100, VS 501. Do poznámky uveďte jméno majitele účtu, pokud není shodné se jménem přihlášeného. V hotovosti je možná úhrada v pokladně školy v úředních hodinách. Platba musí být provedena týden před začátkem kurzu. Pokud kurzista nebude moci z vážných důvodů nastoupit do kurzu nebo v průběhu kurzu bude muset přerušit, je možné vrátit alikvotní část platby.

 

Na kurz kresby a malby je třeba se přihlásit pomocí přihlášky, kterou odešlete pomocí tlačítka Submit byl Email přímo ve formuláři. Pokud se Vám nepodaří elektronický formulář vyplnit či odeslat, napište údaje, případné dotazy ohledně přihlášení  přímo do e-mailu a odešlete na huttlova@vsup.cz.