UMPRUM slaví 130 let!
Vytvořeno: 22. 10. 2015 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

V roce 2015 slaví Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze významné výročí. Na podzim roku 1885 byla oficiálně založena jako první vzdělávací instituce svého druhu v zemi a nyní o 130 let později toto jubileum připomene celoškolní prezentací ateliérů školy „UMPRUM slaví 130 let!“.

Výstava se koná od 22. do 27. října a veřejnosti zpřístupní celou budovu školy. Jednotlivé ateliéry představí průřez toho nejlepšího ze své tvorby. „Prezentaci ateliérů jsme nechtěli svazovat jednotnou kurátorskou koncepcí. Naopak jsme jim dali volnost, aby u této příležitosti co nejlépe představily svou tvorbu“ řekl k výstavě prorektor pro vnější vztahy a mezinárodní spolupráci prof. ak arch. Jiří Pelcl, dr.h.c..

Ateliér designu nábytku a interiéru, který zároveň vede, pro prezentaci například připravil hravou instalaci na téma proces tvoření a překonávání s ním spojených překážek. Ateliér designu oděvu a obuvi doc. Liběny Rochové představí v rámci přehlídky putovní výstavu Ikonická recyklace. Ateliér K.O.V. vedený doc. Evou Eisler věnuje svou instalaci tématu „Šachový turnaj“ a vystaví nejúspěšnější produkty / objekty na pomezí umění a designu za posledních pár let. Ateliér Keramiky a porcelánu MgA. Maxima Velčovského uvede instalaci ze svých nejlepších prací za poslední čtyři roky.

Ateliér architektury II vedený prof. Ing. arch. Ivanem Kroupou přichystal velký schwarzplán Prahy s vybranými zásahy, které se svými studenty v posledních pěti letech řešili. Ateliér architektury III prof. ak. arch. Imricha Vaška pojal své představení jako „akademicko-architektonický výzkum nových parametrů architektonických typologií současných mytologií 21. století“. Návštěvníci například uvidí videa z předchozích semestrálních zadání nebo přednášky z Bienále experimentální architektury. Součástí expozice budou také tisky z různých projektů a samostatně bude nainstalován i vítězný projekt soutěže Kaplický Internship Bakala Foundation diplomanta Ondřeje Michálka. Prezentací workshopu ze začátku tohoto semestru, kde si studenti osahávali a stavěli konstrukce bez spojů a na hraně stability, se představí Ateliér Architektury IV Mgr. ak. arch. Romana Brychty. V Galerii UM bude během oslav probíhat výstava bývalého pedagoga UMPRUM fotografa Pavla Štechy: Chataři.

Kromě prohlídky expozic ateliérů školy si návštěvníci mohou také vyzkoušet, jaké to je sedět ve školní lavici UMPRUM a zúčastnit se teoretické výuky. Otevřené budou posluchárny 115 a 215 a přednášet zde budou kapacity z oblasti teorie dějin umění jako prof. PhDr. et PaedDr.  Jindřich Vybíral, CSc. nebo doc. Mgr. Lada Hubatová-Vacková, Ph.D. a další osobnosti z praxe i teorie. 

Ve čtvrtek 22. 10. bude v kanceláři rektora UMPRUM prof. ak. arch. Jindřicha Smetany slavnostně odhalena busta jednoho z pedagogů školy, významného slovinského architekta Josipa Plečnika. „Josip Plečnik nejen, že se zapsal v dějinách české architektury jako významný architekt úprav Pražského hradu, ale také jako pedagog na naší škole. Od roku 1910 do 1921 zde působil jako profesor architektury a významně ovlivnil soudobou generaci mladých architektů“ vysvětlil rektor prof. ak. arch Jindřich Smetana, proč se rozhodli při výročí připomenout právě tuto osobnost školy.   Bronzová busta je kopií originálu slovinského sochaře Petera Černy. Slavnostního aktu se zúčastní velvyslanec Slovinské republiky J.E. Leonem Marcem.

 K příležitosti tohoto významného výročí vydává Nakladatelství UMPRUM informační brožuru s nejaktuálnějšími informacemi o škole. Zároveň bude představen dokument natočený Českou televizí o historii a současnosti školy. Premiéra dokumentu v televizním vysílání bude v pondělí 19. 10. ve 21:45 na stanici ČT ART a dále bude promítán i během výstavy.

Rozvrh přednášek určených pro studenty i veřejnost