UMPRUM V PEKINGU
Vytvořeno: 30. 9. 2013 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

VYSTŘELENÝ ŠRAPNEL UKLIDNÍ POZOROVATELE

Společná prezentace pražských uměleckých škol v prostoru Czech China Contemporary.

Ve dnech 21.09. -  20.10.2013  bude galerie Czech China Contemporary ( CCC Peking ) v Pekingu hostit poprvé velkou výstavu, zaměřenou na aktuální tvorbu mladých studentů uměleckých škol  z Prahy. Pod kurátorským dohledem malíře Jiřího Černického se čínskému publiku představí tři vysoké školy, které sídlí v hlavním městě České republiky – Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Divadelní fakulta  Akademie múzických umění a Filmová fakulta Akademie múzických umění.

„Myšlenka uspořádat výstavu v Pekingu vznikla před rokem. Nejdříve tu byl nápad využít otevřenosti ke spolupráci mého přítele Jiřího Straky. Věděl jsem, že tato významná osobnost působící v Pekingu disponuje vynikajícím prostorem, do kterého se mě snažil už několikrát vtáhnout. Využil jsem tedy této možnosti a navrhl mu, zda by byl ochoten věnovat se mým studentům z atelieru malby…“ přibližuje Jiří Černický, vedoucí Ateliéru malby na VŠUP první impuls, díky kterému se na podzim 2013 všechny patra galerie zaplní mladým českým uměním! Hlavním kritériem se pro kurátora stala kvalita, různorodá vyváženost a informativnost, především proto, že se jedná o první vstup českých studentů do kulturního prostředí Číny. Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové, univerzity vzniklé již v roce 1883,   profesor Jindřich Smetana si zahraniční prezentace školy velmi chválí: Pevně věřím, že se tím otevírá nová kapitola ve spolupráci obou specifických kultur, byť tak odlišných zeměpisnou polohou i velikostí.“ podotýká k první příležitosti představit český, specifický úhel pohledu na užité i volné umění Číně.

Výstava Umělecké říše středu je výjimečná také díky unikátní kolaboraci tří odlišných, a přesto v mnoha ohledech spřízněných uměleckých Vysokých škol. Divadelní fakultu DAMU bude zastupovat Katedra scénografie.  Výstavní část oboru scénografie, specializace kostýmu a masky se bude prezentovat kresbami, návrhy, objekty, prostorovými kompozicemi a fotografiemi, včetně videí svých realizací a projektů. Studenti vytvářejí často i netradiční kostýmní objekty na témata, která vycházejí například z nálad, emocí, pocitů, společenských a politických situací i podnětů. „Objekty na téma KŘEHKOST, AGRESE, RADOST, NENÁVIST, ŠTĚSTÍ, KARIÉRISMUS, TUNELÁŘ atd. jsou současně ukázkou realizací z netradičních materiálů i pracovních postupů. Jejich prototypy často slouží jako ukázka a návod pro divadelní i filmovou výrobu a lze je použít i jako samostatný výstavní objekt. Jeho hlavním posláním je však spojení s hercem, jeho pohybem a akcí jako divadelní kostým.“ objasňuje profesorka Jana Zbořilová z Divadelní fakulty, co přesně pro výstavu vytvořili její studenti. Protože kostýmní objekty nemohou existovat bez specifického prostoru, ve kterém se dramatická, pohybová akce odehrává, na výstavě budou vystavena i prostorová řešení a makety, které úzce souvisí s hereckou akcí a kostýmem.

Filmová fakulta FAMU přiveze do Pekingu práce studentů Katedry fotografie, které dokazují její letitou homogenost. Katedra fotografie FAMU byla jedním z prvních míst v Evropě i na světě, kde bylo možné studovat fotografii na vysokoškolské úrovni. Díky této tradici byla ovšem dlouho značně konzervativní a kladl se důraz na černobílý dokument. Nárůst nových úhlů pohledu na fotografii a stále vyšší počet technologických přístupů, včetně digitální manipulace však tento konzervativní pohled musel podrývat. Zároveň v devadesátých letech dvacátého století katedra otevřela i paralelní studium v angličtině a stala se tak internacionálním místem setkávání studentů celého světa - včetně studentů čínských. Výstava katedry fotografie FAMU si klade za cíl poukázat na mnohotvárnost technického obrazu (fotografie a videí) v současnosti.    „Fotografie pro nás kdysi vytvářela jakýsi jednotný obraz o světě. Tisíce a milióny fotografií nás informovaly o tom jak vypadá Paříž, New York, egyptské pyramidy, Velká čínská zeď, anakondy či koaly. Byl to relativně  celistvý obraz sestavený z milionů střípků. Jak se však fotografie začala stávat legitimním uměleckým žánrem, a především médiem schopným vyjadřovat různé druhy pohledů a technicky se diverzifikovat mozaika se měnila, rozpadávala a  zvětšovala a nakonec - obrazně řečeno - explodovala. Nalézáme mnoho střepů, které jsou půvabné samy o sobě a které můžeme, chceme-li sestavovat do vlastních mozaik.  Sice nejednotných ale provázaných“ seznamuje s koncepcí docent FAMU. 

V současnosti VŠUP spolupracuje se zahraničím tradičně a na více rovinách. Je to však poprvé, co se její specifický úhel pohledu na užité i volné umění představí i v Číně. Pevně věřím, že se tím otevírá nová kapitola ve spolupráci obou specifických kultur, byť tak odlišných zeměpisnou polohou i velikostí.