UMPRUM zazářila v Designblok Diploma Selection
Vytvořeno: 21. 10. 2019 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

UMPRUM na Designbloku 2019 

Finalisté z UMPRUM na Diploma Selection

Vytvořeno: 21. 10. 2019

Čerství absolventi UMPRUM sklízeli v mezinárodní soutěži Designblok Diploma Selection veliké úspěchy. Je to vůbec poprvé, kdy získali první místa v obou vyhlašovaných kategoriích, a to Produktový design i Módní design. Vítězkou módní sekce se stala Barbora Procházková z Ateliéru designu oděvu a obuvi s projektem Sapience. V produktové části zvítězil Matěj Coufal z Ateliéru produktového designu s diplomovou prací Metr. 3. místo v téže kategorii bylo uděleno Vítkovi Škopovi z Ateliéru grafického designu a nových médií za Vividbooks.  

„Jako absolvující student si kladu velmi vážnou otázku, jak přistupovat k profesi módního návrháře a profilovat svou tvorbu ruku v ruce s ekologií a udržitelností s cílem nespotřebovávat. Ve své diplomové práci se proto zabývám konceptem udržitelné oděvní značky. Základním produktem jsou střihové šablony různých designů, které jsou opatřeny návodem a určené pro domácí šití. Je smysluplné, aby forma oděvu oslovila co nejširší publikum, proto jsou produkty navrženy tak, aby odpovídaly běžným funkčním a estetickým potřebám uživatele. Zároveň ale uživatele pobízím ke kreativitě a fantazii vlastního subjektu a kladu důraz na hodnotu osobního vztahu mezi nositelem a vlastnoručně vyrobeným oděvem. Součástí práce je i ucelené uchopení grafického stylu a obalového materiálu, tzv. DNA projektu. Grafický jazyk akcentuje mladistvou náturu autora i uživatele a jasně a současně s ním komunikuje. Cílem mého projektu je zaměřit se na udržitelnost, edukovat veřejnost a vytvořit kreativní zábavnou alternativu, která bude motivovat zejména mladou generaci k výrobě vlastního oblečení”, vysvětlila autorka módní kolece Sapience Barbora Procházková.    

 V kategorii produktový design vybrala porota jako nejlepší projekt diplomovou práci Metr Matěje Coufala. „Mou diplomovou práci s názvem Metr tvoří dvě navzájem vyrovnané úrovně zkoumání metru jako nástroje, a jeho teoretický přesah do dalších oborů a jeho propojení s designérem jako tvůrcem. Dalším cílem projektu je zrovnoprávnit výzkum, konceptuální myšlení a designérskou praxi, tak aby došlo k harmonizaci významu každé součásti akademických disciplín. Někdy je třeba zpochybnit obyčejné věci, abychom našli nové způsoby navrhování, a ne pouze tvarovali a představovali další skvělý produkt,“ popsal autor.

 Vítek Škop byl oceněn 3. Místem za interaktivní učebnici Vividbooks. Vividbooks zkoumá zapojení technologie rozšířené reality ve vzdělávání. Žáci se podívají skrze kameru telefonu či tabletu na pracovní list, kde se jim přehraje a názorně vysvětlí probíraná látka. První zpracovanou a prezentovanou učebnicí se stala učebnice Fyziky pro 7. třídu základních škol.

 

Rozhovor s nominovanými studenty UMPRUM na Designblok Diploma Selection

Problém vyřešíte kreativitou. Mladí designéři vylepšují hračky a učebnice. Koho ocení Designblok? - https://vltava.rozhlas.cz/problem-vyresite-kreativitou-mladi-designeri-vylepsuji-hracky-a-ucebnice-koho-8091926?fbclid=IwAR1oGZsCPpHX3eRVnBNu2Y1npcOI2vGqDHtXgYuo8yhOzAgvd0GgB1j26zs

Barbora Procházková - Sapience

Matěj Coufal - Metr

Vítek Škop - Vividbooks