UMPRUM poprvé součástí Open Square Festivalu
Vytvořeno: 29. 9. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

UMPRUM se letos poprvé účastní Open Square Festivalu na náměstí Jana Palacha. Tento kulturní festival oživí jinak prakticky nevyužívané náměstí a představí jej i všechny okolo stojící instituce v jiném světle, než jsme za všedního provozu zvyklí. 

I když je UMPRUM v této akci nováčkem, pro veřejné prostranství si připravila hned dva nepřehlédnutelné umělecké prvky. Uprostřed náměstí Jana Palacha bude po dobu akce vznikat živý proměnlivý obraz Odhalení. Tato umělecká performance Dominika Langa a vybraných studentů nabídne návštěvníkům možnost interakce.  Kromě toho náměstí oživí instalace červených stuh Alžběty Brůhové, které se povinou z fasád UMPRUM, Filozofické fakulty UK a Rudolfina, aby se spojily v jeden celek uprostřed náměstí.

Kromě venkovních instalací UMPRUM připravila i bohatý program v přízemí své budovy. Čím dál oblíbenější a známější knižní produkci Nakladatelství UMPRUM představí v UMPRUM literární kavárně, která pro tuto příležitost vznikla v Ateliéru sochařství. Návštěvníci si mohou u dobré kávy prohlížet knihy, které v období několika let v nakladatelství vznikly, a zároveň se účastnit prezentací s diskuzemi s vybranými autory – prof. Milenou Bartlovou, prof. Jindřichem Vybíralem, Anežkou Bartlovou nebo Petrou Dočekalovou. Galerie UM, ve které probíhá výstava DIALOG – Jiří Pelcl a absolventi, ožije komentovanými prohlídkami s kurátorkami a prof. Jiřím Pelclem nebo diskuzí s vystavujícími.

Open Square Festival je další akcí, kde se UMPRUM otevírá široké veřejnosti, která má možnost se za příjemné atmosféry seznámit s více či méně známými aktivitami školy.

 

sobota 1. 10.
13–19 hodin

 

nám. Jana Palacha 80, Praha 1

Program

Odhalení – umělecká performance
nám. Jana Palacha, centrální prostory

13.00–19.00 hodin - živý proměnlivý obraz, který nabízí návštěvníkům Open square možnost interakce.

 

 

Výstava Dialog – Jiří Pelcl & absolventi
Galerie UM

15.00 -  Komentovaná prohlídka výstavy Dialog – Jiří Pelcl & absolventi s profesorem Jiřím Pelclem

18.00 - Diskuze s absolventy Petrem Hákem, Liborem Sošťákem, Kristýnou Fránkovou a Ondřejem Červeným moderovaná kurátorkami výstavy Alenou Štěrbovou a Klárou PelouškovouPromítání dokumentu České televize UMPRUM 130
Vestibul školy

14.00–19.00 – promítání dokumentu České televize UMPRUM 130 (délka dokumentu 26 minut)


UMPRUM literární kavárna
Prostory Ateliéru sochařství

15.00 - prof. PhDr. MILENA BARTLOVÁ, CSc., Budování státu // Co bylo Československo?
Několikaletý výzkumný projekt Katedry teorie a dějin umění UMPRUM pod vedením Jindřicha Vybírala byl završen velkou výstavou v Národní galerii v Praze: "Budování státu: reprezentace Československa v umění, architektuře a designu". Kurátorkou výstavy a editorkou objemného katalogu byla Milena Bartlová, která nyní připravuje interdisciplinární kolektivní monografii na stejné téma. Představí hlavní myšlenky, které považuje při výzkumu kulturní reprezentace bývalého Československa za zajímavé a přínosné pro sebereflexi české identity. (Prezentace s krátkou diskuzí)

16.00 - MgA. PETRA DOČEKALOVÁ: Publikace TYPO9010 a současné digitalizované písmo.
Během posledních dvou dekád vznikla v České republice, především v ateliéru Tvorby písma a typografie na UMPRUM, řada písmových návrhů. Pokusili jsme se jich vypátrat co nejvíce a vytvořit z nich použitelné písmové soubory. Tuto sbírku jsme následně uspořádali do publikace TYPO9010, která funguje jako písmový vzorník. Mnoho z těchto písem má svůj unikátní příběh, a některé z nich se dozvíte na přednášce Petry Dočekalové, která vám prostřednictvím knihy TYPO9010 představí obor typografie a ateliér v letech 1990–2010. (Prezentace s krátkou diskuzí)

17.00 - Mgr. et Mgr. ANEŽKA BARTLOVÁ: Manuál monumentu
Manuál monumentu - kolik monumentů potřebujeme?
Pomníky a památníky jsou stále živým předmětem mnoha debat a samotné Palachovo náměstí je pro toto téma příhodnou arénou. Na komentované mini-procházce s diskusí o minulosti, budoucnosti, ale hlavně o současnosti pomníky přeplněného veřejného prostranství budeme společně ověřovat argumenty a komentovat monumenty. Východiskem bude letos vydaná knížka nakladatelství UMPRUM Manuál monumentu (ed. Anežka Bartlová). (Komentovaná procházka po okolí)

18.00 - prof. PaedDr. et PhDr. JINDŘICH VYBÍRAL, CSc.: Leopold Bauer – heretik moderní architektury
Leopold Bauer (1872–1938) patřil kolem roku 1900 k předním představitelům moderní architektury ve střední Evropě. Byl označován jako tvůrce prvního moderního domu v habsburské monarchii i autor první filozoficko-teoretické reflexe moderní architektury v tomto regionu. Později však popřel svá východiska a přešel na pozice nového historismu. Kniha vychází ze studia Bauerovy obsáhlé písemné pozůstalosti, terénního systematického výzkumu architektonických realizací (více než 300 projektů a realizací) a je významným příspěvkem k novému definování moderní architektury. (Prezentace)