Úspěch čerstvých absolventů architektury v 19. přehlídce diplomových prací ČKA
Vytvořeno: 17. 10. 2018 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Absolventi architektonických ateliérů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze obsadili čelní pozice v soutěži Přehlídka diplomových prací pořádané Českou komorou architektů. Igor Machata z Ateliéru architektury II získal první místo a Jakub Herza z Ateliéru architektury I se umístil na třetím. UMPRUM opět obhájila své přední místo mezi architektonickými školami.

Místa na pokraji zájmu, přiměřené a invenční zásahy do problémových částí městského organismu, provokativní výzva k otevření zakonzervovaného areálu v historickém centru, poetické oživování krajiny, ale i syrové útočiště pouliční mládeže – taková byla témata letošního ročníku Přehlídky. O ocenění se ucházelo 98 diplomantů.

Práce hodnotila odborná porota v čele s předsedou Pavlem Pijáčkem. Dalšími členy byli architekti Tomáš Bezpalec, Lukáš Brom, Ida Chuchlíková a Vojtěch Kaas. Porotci posuzovali především architektonickou kvalitu předložených prací. „Zaměřili jsme se na přesvědčivost konceptu, jasný vztah k danému místu, odpovídající funkční a hmotové řešení. Dále jsme vyhledávali aktuální témata, která v současnosti rezonují, a nakonec jsme velmi opatrně posuzovali způsob prezentace,“ přiblížil Pavel Pijáček. Co se týče témat, porota konstatovala, že „největší oblibě se mezi studenty a vedoucími ateliérů těší drobné urbanistické celky včetně veřejného prostoru, doplňování historických struktur měst domy nejrůznějších typologií, revitalizace nefunkčních průmyslových areálů a rekonstrukce památkově chráněných objektů.“ Experimentálních prací s tendencí provokovat bylo pomálu, avšak o to větší radost jejich posuzování porotě dle vlastních slov přinášelo. Výběr oceněných prací pak podle porotců zahrnuje různorodou tematickou skladbu projektů.

První cenu a Hlavní cenu společnosti Olympus získal absolvent Ateliéru architektury II UMPRUM Igor Machata s projektem OKDR 2.0. Pod vedením Ivana Kroupy a Jany Moravcové hledal potenciál místa pohybujícího se na pokraji zájmu – lokality v bratislavské městské části Ružinov. Porota vyzdvihla, že „autor vnímá příčiny i širší urbánní kontext a s torzem Domu kultury vědomě pracuje jako s potenciálem nedokončenosti, která se stává jejím hlavním východiskem. Na místo principu tabula rasa nabízí cestu vrstvení a hledá způsob, jak uchovat přítomnost v nevyslovení definitivní formy, avšak při zdůraznění podstatného.“

Jedna ze dvou třetích cen potom byla udělema absolventovi Ateliéru architektury I UMPRUM v Praze Jakubovi Herzovi za projekt Resuscitace areálu České obce sokolské na Malé Straně. Pod vedením Jana Šépky dle hodnocení porotců citlivě pracoval s historickými objekty a nenásilně do nich začlenil tolik potřebné funkce. Skrz transformaci areálu předložil „nabídku“ k podpoře sokolské činnosti a oživení dnes nefunkční základny.

Igor Machata - OKDR 2.0

Projekt je o mieste a jeho formovaní v čase. Je o presvedčení, že tabula rasa je v danom prípade prekonanou metódou. Je o skúmaní miesta, identifikovaní jeho kvalít, ich podporenie a využitie v novej vrstve. Je o špecifickom mieste, ktorého otvorenosť vo svojom súčasnom stave umožňuje individuálnu interpretáciu. Je o snahe sprístupniť a sprostredkovať túto vlastnosť verejnosti. Je o hľadaní prístupu k existujúcemu tak, aby sa zachoval jeho súčasný charakter. Ako zmeniť a pritom zachovať.

Jakub Herza - Architektura pohybu: Resuscitace areálu České obce sokolské na Malé Straně

Záměrem práce je nalézt strategii jak „resuscitovat‟ a rozhýbat ztuhlý organizmus areálu a přizpůsobit ho dnešním potřebám Sokola i širší veřejnosti.