Úspěch studentek Katedry architektury na Young Architect Award
Vytvořeno: 25. 9. 2017 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

V letošním ročníku architektonické soutěže Young Architect Award 2017 získala UMPRUM hned dvě ocenění. Cenou rektora TUL za školní práci byla oceněna Viktória Mravčáková z Ateliéru architektury I a Cena časopisu ARCHITECT+ byla udělena Tereze Scheibové z Ateliéru architektury IV.

Young Architect Award je soutěžní architektonická přehlídka mapující tvorbu mladých začínajících architektů do 33 let. Letošním tématem přehlídky byla "Periferie". Do soutěže bylo přihlášeno 39 prací a uděleno bylo 8 cen, přičemž dvě z nich putovaly studentkám UMPRUM.

Viktória Mravčáková z Ateliéru architektury I (pod vedením Jana Šépky) se zaměřila na urbanisticko sociální vazby ve vybrané lokalitě v Košicích. Svůj projekt Medzi sídliskom a mestom charakterizuje následně:
"Každé historické období přetváří město na základě vlastních ideologií. Utopické představy ideálního urbanismu se přepisují do existujících struktur a vytvářejí nové typy urbanistických vztahů. V kontextu středoevropského města už není možné vytvářet oddělené městské enklávy, ale je nutné zaměřit se na rozhraní jako na charakteristický prostor na zkoumání našich současných potřeb. Práce se soustředí na případovou studii sídliště Lomená v Košicích a hledá latentně přítomné urbanistické a sociální vazby, které na základě urbanistické kolize vznikly. V tom navazuje na dialektické město - posilňuje je anebo přetváří a přínosem vlastní vrstvy. V takovýchto místech nemůže být urbanismus stopou v mapě, ale musí definovat architektonické kvality založené na existující situaci. Typologie bydlení v anomálních situacích hybridizují a stávají se kompromisem mezi kolektivním panelákem a rodinným domem."

Tereza Scheibová z Ateliéru architektury IV (pod vedením Romana Brychty) svůj projekt Lineární lázně soustředila do lokality tratě Karlovy Vary - Mariánské Lázně.
"Mapuji železniční trať, její průběh krajinou, limity a potenciál budov, které v průběhu staletí ztratily svůj význam jak v rámci železnice, tak v rámci vývoje Slavkovského lesa, jako vybydlené Sudetské oblasti. Koncepční přístup k trati rozděluji na práci s linií železnice a práci s přilehlou okolní zástavbou. V rámci linie potenciál trati naplňuji vkládáním repetitivních lázeňských funkcí, které jsou pro daný region charakteristické, potvrzují jeho nadregionální význam a doslovně propojují lázeňský trojúhelník. Dále vyhodnocuji potenciál železničních uzlů – zastávek v rámci přimknutí železnice k místním obcím či krajině. Na trati se nalézá sedm zastavení, každé z nich reaguje na kontext místa specifickým způsobem, od přesunu či vytvoření nové zastávky, po doplnění každodenních městotvorných funkcí, které mohou vytvářet nová centra v rámci stávajících sídelních celků. Cílem práce je ilustrovat možnosti přenositelných principů řešení v rámci linearity celku", popisuje svůj projekt.

Viktória Mravčáková - Medzi sídliskom a mestom

Tereza Scheibová - Lineární lázně