Úspěch studentů UMPRUM v Národní ceně za studentský design 2016
Vytvořeno: 12. 11. 2016 od Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Národní cena a Cena UPM Pavlovi Coufalíkovi, cena Excelentní design Nikole Klímové

Pavel Coufalík, student Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace UMPRUM (vedený Petrem Krejzkem), sklízel velké úspěchy v soutěži Národní cena za studentský design. Porota mu za diplomovou práci Orientační systémy v československé socialistické architektuře udělila Národní cenu za studentský design 2016 GRAND a zároveň obdržel Cenu ředitelky uměleckoprůmyslového musea.
Cenu Excelentní design obdržela Nikola Klímová, studentka Ateliéru tvorby písma a typografie (vedený Karlem Halounem), za sérii publikací Typograf nakladatelem.

 

Do letošního ročníku soutěže se přihlásilo 120 autorů z 10 univerzit a 11 vyšších odborných škol a středních odborných škol. Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty složené z pedagogů, grafických designérů, expertů a kurátorů designu.

Pavel Coufalík ve své diplomové a zároveň vítězné práci zpětně a co nejkomplexněji mapoval orientační grafiku v socialistické architektuře v Československu především ze 70. a 80. let. „Prvotním impulzem byl fakt, že tato grafika vznikala na základě stejných zákonných podmínek, jako ostatní umělecké realizace v socialistické architektuře, ale zároveň dosud neexistovala žádná práce, která by se toto téma snažila systematicky uchopit. Zároveň mne motivovala možnost znovuobjevení již zaniklých nebo nikdy nerealizovaných prací v této oblasti grafického designu významných autorů“, vysvětluje, co ho k tomuto tématu přivedlo.

Čerstvému absolventovi UMPRUM se nakonec podařilo sestavit ucelenou zprávu o různorodých přístupech k informační grafice vymezeného období pro stavby různých účelů. „Kniha přesto v současnosti není v konečné podobě. Větší množství materiálů na zpracování teprve čeká, rád bych se projektu dále věnoval. Zároveň bych si přál, kdyby výsledná práce přispěla k popularizaci tématu orientačních systémů a snad i více motivovala současné architekty, aby - podobně jako v minulosti - ve větší míře spolupracovali s kvalitními grafickými designéry“, shrnuje Pavel Coufalík.

Je také potřeba zdůraznit, že poprvé v historii soutěže od roku 1991 získal Národní cenu za studentský design jeden autor podruhé! Pavel Coufalík uspěl v roce 2013 (tehdy ještě jako student FMK UTB) s knihou Zlín.   

Diplomová práce Nikoly Klímové Typograf nakladatelem reaguje na současný stav knižní produkce a vymezuje se vůči přístupu nakladatelů k médiu dříve zvanému „krásná kniha“.
 „Pokud se zajímáme o výtvarnou stánku knih, které čteme a které jsou nám v knihkupectvích nabízeny, zjistíme, že se od sebe vlastně moc neliší. Většinu nakladatelů totiž spojuje jedna neblahá vlastnost: strach změnit zaběhnuté přístupy. Počet barev pro potah a obálku, často i papír a dokonce i vnitřní sazba a úprava jsou totiž mnohdy vyřešeny ještě dříve, než se k práci dostane grafický designér. Obsah, papír, vazba, písmo a ilustrace společně tvoří knihu, která logicky postrádá potřebných kvalit, jakmile zanedbáme kteroukoliv z těchto částí“, říká ke svému diplomovému projektu čerstvá absolventka Nikola Klímová.  Práce grafickou úpravou dvou edičních řad představuje nové nakladatelství Take Take Take.

Mezi nominované práce v sekci „Kniha, časopis, ilustrace a komiks“ byla zařazena práce „tahem“ Jana Šimsy z Ateliéru filmové a televizní grafiky UMPRUM a „Šifry zločinu“ Jakuba Spurného z Ateliéru tvorby písma a typografie.

Vítězné práce ze soutěže je možné zhlédnout na výstavě Nový (z)boží! V Galerii Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví až do 29. listopadu.

 

výstava Nový (z)boží!

11.-29. 11.

Galerie Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví
Václavské náměstí 31, Praha 1
Průchod dvorkem
Otevřeno pondělí – pátek od 10 do 16 hodin

 


Číst více...

Pavel Coufalík - Orientační systémy v československé socialistické architektuře

Nikola Klímová - Typograf nakladatelem

Jakub Spurný - Šifry zločinu

Jan Šimsa - tahem